Hlavní obsah

Rady pro rodiče, jak se bavit se svými dětmi o alkoholu

1. 11. 2012, 12:40
Novinky, das

Alkohol k lidskému životu bohužel patří. Pokud budete svému dospívajícímu dítěti alkohol zakazovat, může se stát, že mu bude holdovat tajně. Mnohem lepší je tedy nezakazovat, ale s dětmi o všech negativech alkoholu otevřeně hovořit. V současné době rodiče v tomto ohledu hodně spoléhají na školu, ale to je špatně.

Foto: Profimedia.cz

Pravidelné pití lihovin udává okolo 10 procent 15letých dětí.

Článek

Jak vyplývá z ankety, kterou realizovalo Fórum Pijte s rozumem mezi 130 základními školami po celé České republice, většina zástupců škol je přesvědčena, že rodiče o alkoholu se svými dětmi mluví málo.

Všechny školy uvedly, že mají ve svých vzdělávacích osnovách zahrnuté jak informace o zákonech spojených s konzumací alkoholu u mladistvých, tak negativní dopady alkoholu na dětský organismus. Nejúčinnější preventivní apel však má vycházet od rodiny.

„Děti a mladiství mohou považovat alkohol za příslib dobré nálady a uvolnění a často si neuvědomují důsledky konzumace alkoholu na vznik závislosti a poškození organismu alkoholem," vysvětluje prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. a dodává: "Rodiče by si měli uvědomit, že děti a mladiství nemají konzumovat alkohol vůbec, neboť nejsou fyzicky a emociálně vybaveni jako dospělí a rychleji u nich vzniká závislost.“

Bohužel absolutním fenoménem v pití nezletilých je v České republice pivo, následované vínem. Pravidelné pití lihovin udává okolo 10 % 15letých dětí.

Neziskové sdružení SANANIM, jehož lektoři pořádají na základních školách preventivní přednášky týkající se všech aspektů alkoholu a jeho vlivu na organismus, připravilo pro rodiče malou pomůcku - Desatero zodpovědného přístupu k alkoholu.

Desatero zodpovědného přístupu k alkoholu

1. Rozhovor o alkoholu neoddalujte, čím dříve budou děti chápat všechny důsledky alkoholu na jejich organismus, tím menší budou rizika spojená s předčasnou a neuváženou konzumací.

2. Upozorněte své děti, že nemusejí podléhat tlaku vrstevníků. Jediné, co musí, je rozhodovat se sami za sebe.

3. Pobavte se s dětmi o všech aspektech, které skýtá konzumace alkoholu.

To, co říkáte a děláte, vaše dítě skutečně ovlivňuje.

4. Nezakazujte a nezastrašujte, děti uslyší raději smysluplná pro a proti. Informované děti se v budoucnu ke konzumaci alkoholu staví mnohem zodpovědněji.

5. Správná budoucí rozhodnutí dělají častěji děti, v jejichž rodině panuje důvěra. Děti musí vědět, že se vám mohou se vším svěřit, aniž byste je nekompromisně odsoudili. Na oplátku by vám měly dovolit, abyste o jejich činnostech měli stále přehled.

6. Dopřejte dětem svobodu, která bude ohraničena jasně vymezenými mantinely. Stanovte si pravidla, která se budou vždy dodržovat, například – přijď domu v domluvenou hodinu, průběžně o sobě dávej vědět, nikdy nesedej do auta s opilým řidičem!

7. Nebraňte dětem, aby se chodily se svými vrstevníky bavit, ale pokaždé se dobře ujistěte, že se dostanou v pořádku domů. I číslo a hotovost na taxi mohou pomoci předejít nešťastným událostem.

8. Buďte pro děti správným vzorem, jenom tak uvěří vašim slovům. Pokud dětem tvrdíte, že opíjení nezvratně poškozuje mozek a sami často chodíte domů „posilnění”, vaše výchova v tomto směru postrádá smysl.

9. Ujistěte se, že dítě chápe, co je a není přijatelné. Děti jsou s alkoholem stále konfrontovány. Popíjení vidí v reklamě, ve filmu, u dospělých ze svého okolí, a proto je pro ně těžké rozumět tomu, proč ony pít nesmějí.

10. Ukažte dětem, kde naleznou informace podané zábavnou a pro ně zajímavou formou. Navštivte spolu s nimi webové stránky www.pobavmeseoalkoholu.cz, www.pijsrozumem.cz, www.forum-psr.cz

Reklama

Související témata:

Související články

Jak hovořit se svými dětmi o sexu

26. 7. 2012, 7:35

Každý rodič se jednoho dne dostane do situace, kdy obdrží od svého dítka otázky týkající se lidské sexuality. Ne každý ale dokáže na tyto otázky otevřeně...

Jedináčci a jejich soukromý boj

20. 9. 2012, 8:48

Jedináčci jsou vystavováni mnoha předsudkům. Jsou rozmazlení, neumějí se začlenit mezi ostatní děti a za každou cenu na sebe neustále poutají pozornost nejen...

Výběr článků