Hlavní obsah

Neléčená hyperaktivita dětí může vyústit až v kriminální chování

25. 8. 2010, 9:00
Novinky, Karolina Zarzycká

Určitě ze svého okolí znáte dítě, jež nepřetržitě zlobí, stále někde pobíhá, zdá se být nevychované, nedokáže vydržet u jedné činnosti či trápí ostatní. Pokud není vaše, kroutíte hlavou nad jeho vychováním. Ovšem když jste rodiči vy, oprávněně se ptáte, kde jste ve výchově udělali chybu.

Hyperaktivita souvisí s temperamentem i dědičnostíVideo: Novinky

 
Článek

Přitom se vůbec nemusí jednat o výchovnou chybu rodičů, ale o vrozenou mozkovou vadu - hyperaktivitu s poruchou pozornosti (ADHD), s níž by se mělo rozhodně jít za odborníky.

Je hyperaktivita mýtem, či skutečnou poruchou?

Podle lékařů sdružených v organizaci Asociace dospělých pro hyperaktivní děti se jedná o neurovývojovou poruchu, jež pramení ze změněné neurobiologie mozku dítěte a dnes patří mezi nejlépe prozkoumané dětské psychiatrické diagnózy.

ADHD je psychiatrickou poruchou, může proto být diagnostikována pouze dětským psychiatrem, případně neurologem. V dospělosti ADHD někdy zmizí sama od sebe, ale nevyplatí se na to spoléhat. Důsledky neléčené poruchy mohou být tristní. Pacienti jsou náchylnější k závislostem na drogách, dopouští se kriminálního, asociálního chování a mají problémy v sociálních vztazích. Hyperaktivita se během dospívání transformuje do pocitů vnitřní úzkosti, napětí, deprese.

Stejně jako je někdo epileptik nebo trpí depresemi, ani v případě ADHD se nejedná o výmluvu.
Asociace dospělých pro hyperaktivní děti

"Někdy je celý koncept ADHD zpochybňován, a to především neodborníky se svérázným pohledem na dětskou psychiku a výchovu. Ti často dávají vinu rodičům, někdy škole jako instituci, jež se dětské chování snaží direktivně standardizovat a nerespektuje individualitu dětí. Tyto argumenty ale neberou v potaz skutečné změny v mozku postiženého dítěte," tvrdí lékaři sdružení v Asociaci dospělých pro hyperaktivní děti.

Foto: Profimedia.cz

Neléčená hypraktivita může být příčinou kriminálního chování v době dospívání či dospělosti.

Stejně jako je někdo epileptik nebo trpí depresemi, ani v případě ADHD se nejedná o výmluvu. A pokyn dítěti „odnauč se takhle chovat“ k ničemu nepovede.

Projevy

Projevy ADHD lze rozdělit do tří kategorií: příznaky hyperaktivity, impulzivity a nepozornosti.

Nejvíce nápadné jsou děti s převládající nadměrnou aktivitou - nedokáží posedět na jednom místě, jsou zbrklé, neustále hovoří, často vyrušují nebo skáčou do řeči jiným. Tato forma ADHD se častěji projevuje u chlapců.

Foto: Profimedia.cz

U děvčat se hyperaktivita projevuje často netečností.

Dívky jsou naopak náchylnější k poruchám pozornosti - působí netečně, zasněně, mají potíže s dokončováním úkolů, ztrácí věci, často se straní okolí.

Dětský psychiatr vyvrátí, či potvrdí ADHD

Zda se jedná o ADHD, dokáže potvrdit či vyvrátit odborník - dětský psychiatr. Ten také stanoví vhodnou terapii, která se skládá z víceoborového přístupu. Spolupracovat musí psycholog, psychiatr, rodiče i učitelé.

Foto: Profimedia.cz

Pokud mají rodiče či učitelé pochybnosti, zda se nejedná o mozkovou poruchu, měli by s dítětem vyrazit k psychiatrovi.

Rodiče ve snaze vyhnout se stigmatizaci svého dítěte návštěvu dětského psychiatra často odkládají a prodlužují tak trápení sobě i svému dítěti. Ani speciální přístup a výchova většinou nestačí k tomu, aby se podařilo dítěti s ADHD zajistit lepší kvalitu života. Některé příznaky se mohou vlivem určitých výchovných metod zmírnit, mnohé ovšem přetrvají.

Hyperaktivita s poruchou pozornosti (ADHD)

ADHD je zkratkou označující Attention Deficit Hyperactivity Disorder. V překladu to znamená hyperaktivitu s poruchou pozornosti. Dětí trpících ADHD je podle odhadů odborníků v České republice na dvacet tisíc, v populaci postihuje šest až devět procent dětí.

Řečí čísel v jedné školní třídě mohou být dvě děti trpící touto poruchou. Pokud není včas diagnostikována a léčena, mohou její důsledky ovlivnit budoucnost těchto dětí: častěji se dopouští delikventního, asociálního, kriminálního chování, mají problémy dokončit školu a jejich sociální vztahy jsou narušené.

Varovným údajem je, že většina těchto dětí se k lékaři nikdy nedostane. Jedním z důvodů je malá informovanost o této poruše, kterou je možné účinně léčit.

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti je první svého druhu v Česku a má sloužit jako základna vzájemné komunikace mezi odbornou a laickou veřejností, mezi rodiči a učiteli, psychiatry, psychology, neurology i pediatry.

Cílem asociace je zvýšit informovanost veřejnosti o této poruše, již není radno zanedbávat. Portál www.adehade.cz poskytuje rady rodičům, jak vychovávat dítě s ADHD, učitelům, jak přistupovat k jejich výuce a lékařům dává k dispozici aktuální články a studie o této problematice.

Současně je možné využít on-line poradny odborníků, diskuse, kalendáře akcí a lékaři mají možnost zaregistrovat svoji ordinaci do databáze. Odborníci pomohou rodičům s vyhledáním vhodného odborníka z jejich okolí.

Reklama

Související články

Jak zvládnout hyperaktivního neposedu

19. 8. 2008, 10:00

Máte doma neposedu, jenž odmalička je živý, temperamentní, chvilku neposedí a nepřetržitě hopsá či mává ručičkami. S nadšením se vrhá do všeho nového,...

Výběr článků