Hlavní obsah

Hladiny moří mohou stoupnout rychleji a více, varují vědci

10. 3. 2009, 22:47 – KODAŇ
Novinky, BBC,

Hladina oceánů může v tomto století stoupnout mnohem více, než se původně předpokládalo, do roku 2100 možná i více než o metr. Uvedli to vědci na klimatické konferenci v Kodani. Předchozí zpráva OSN uvádějící zvýšení hladin oceánů maximálně o 59 centimetrů byla podle nich příliš uměřená.

Článek

Vědci označili zprávu Mezivládního panelu pro změny klimatu IPCC z roku 2007, která předpovídá zvýšení hladiny oceánů v tomto století o 18 až 59 cm, za příliš zastaralou a konzervativní . Podle nich hladina stoupne o více než metr, možná až o 190 centimetrů, ale nejméně 75 centimetrů.

„Já bych odhadl, že hladina vzroste do roku 2100 o metr, může to být metr dvacet, nebo 90 centimetrů," uvedl profesor Konrad Steffen z coloradské univerzity s odkazem na studie tání ledovců v Grónsku z posledních deseti let. 

:. Benátky jsou ohrožené růstem hladin moří foto: ČTK/AP

Vědci nové odhady zdůvodnili rychlou akcelerací tání ledovců. "Tradiční vize spočívala v tom, že ledovce se mění velmi pomalu stovky či tisíce let. Ovšem nyní vidíme, že to je mnohem rychlejší," vysvětlil nové odhady odborník z NASA Eric Rignot. Při výpočtech vědci údajně vyšli z 1600 nových údajů z 80 zemí.

Doktor John Church z australského výzkumného centra počasí a klimatu uvedl: „Nejnovější výzkumy ukazují, že od roku 1993 se zvyšuje hladina moře o tři milimetry ročně, což je nad průměrem minulého století. Jen pouhé vynásobení ukazuje, že nejnižší odhady z roku 2007 jsou příliš nízké.

:. Zvyšující se teplota způsobuje tání grónských ledovců.foto: ČTK

Rignot zdůraznil, že tání ledu se nesmí přehlížet: „Výsledkem zrychleného tání ledovců ve velkých oblastech v Grónsku a Antarktidě je rychlejší stoupání hladiny moře."

Podle profesora Stefan Rammsdorfa z postupimského institutu pro výzkum dopadů klimatických změn stoupání hladiny moří zrychluje, protože se planeta otepluje, tudíž je podle něj nutné bojovat s emisemi skleníkových plynů. Řada vědců však odmítá, že by byl vliv lidské civilizace na globální oteplování tak zásadní.

V prosinci se v Kodani pokusí mezinárodní společenství navázat na Kjótský protokol, který zavazuje průmyslové státy, aby do roku 2020 snížily v průměru o pět až sedm procent emise skleníkových plynů, a dosáhnout dohody o dalším snižování emisí skleníkových plynů. Snahou navrhovatelů je snížit tyto emise ve světě o nejméně 50 procent do roku 2050.

Reklama

Výběr článků