Hlavní obsah

Firmy najaté BP odmítají podíl na masivním úniku ropy

9. 9. 2010, 10:27

Ropná společnost British Petroleum se stala opět terčem kritiky firem Halliburton a Transocean. Obě odmítly úterní zprávu BP, ve které popisuje, jaké chyby vedly k ropné havárii na vrtné plošině Deepwater Horizon v Mexickém zálivu, uvádí BBC. Únik ropy z vrtu Macondo se podařilo zastavit po několika neúspěšných pokusech až v půlce července.

Článek

Transocean, který BP pronajal vrtnou plošinu Deepwater Horizon řekl, že zpráva je samoúčelná, a Halliburton, který prováděl betonování vrtu, uvedl, že obsahuje nepřesnosti a leccos opomíjí.

BP uvedla, že nehodu způsobil “sled selhání, na nichž se podílely různé strany“. [celá zpráva]

Transocean zprávu odmítl a obvinil těžaře, že vrt byl špatně proveden, měl praskliny a že se snažili šetřit i za cenu rizika.

Halliburton také zprávu odmítl: „Halliburton zůstává přesvědčen, že veškeré práce na vrtu byly provedeny podle zadání BP, podle jejího návrhu a instrukcí.“

Vinou nesou i další firmy, tvrdí BP

Podle zprávy BP její vlastní zaměstnanci a pracovníci Transoceanu nepřesně interpretovali výsledky bezpečnostního testu, což zvýšilo nebezpečí exploze: „Během čtyřiceti minut selhali zaměstnanci Transoceanu na plošině v tom, že nezaregistrovali a nereagovali na výron plynných uhlovodíků ve vrtu.“

Podle zprávy BP taky nic neukazuje, že by Transocean vyzkoušel zásahový systém na hladině, jak vyžadují pravidla.

Foto: Lee Celano, Reuters

U místa, kde se potopila plošina Deepwater Horizon, uniká kouř ze spalované ropy.

BP také kritizovala některé z betonářských prací prováděných Halliburtonem, které měly zpevnit vrt. Podle zprávy by větší důraz při kontrole a testech mohl pomoci trhliny v betonu odhalit. Zpráva uvádí, že 19. dubna, tedy dva dny před explozí, byla do vrtu pumpována cementová směs, která neměla adekvátní kvality.

O den později se při testu dospělo k závěru, že tlak ve vrtu je na bezpečné úrovni. Vážnost situace si osádka plošiny uvědomila, až když začal unikat plyn. Plyn a ropu nenechala unikat volně, což by mohlo riziko exploze snížit, ale posílala ji do separátoru, který se zahltil a ropa a plyn se dostaly do ventilačního systému a z něj do strojovny, což vedlo k explozi a následnému požáru a potopení plošiny.

Foto: Sean Gardner , Reuters

Ropa z poškozeného vrtu uniká od konce dubna.

BP už dříve kritizovala obě tyto firmy s tím, že by neměla nést sama všechny následky ropné havárie z 21. dubna, při níž uniklo do moře asi 5 miliónů barelů ropy. Halliburton a Transocean vždy její kritiku odmítaly. [celá zpráva]

Reklama

Výběr článků