Hlavní obsah

Zaměstnávání lidí starších padesáti let pomohou poznatky z Finska a Nizozemska

23. 12. 2013, 8:00
Novinky, kil

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR ve spolupráci s Masarykovou univerzitou odstartovala projekt, který by měl s využitím principů tzv. Age Managementu pomoci vyřešit problém vysoké nezaměstnanosti lidí starších 50 let.

Příklady dobré praxe ze zahraničí mohou pomoci změnit přístup zaměstnavatelů k zaměstnávání starších lidí.

Článek

Age Management představuje souhrn postupů, jak zohledňovat z pozice zaměstnavatele věk zaměstnanců, tak aby byl maximálně využit jejich potenciál a zkušenosti. Čeští experti přitom využijí poznatky, které už se osvědčily v Nizozemsku.

Připravuje se mimo jiné studie, která bude ověřovat nově vytvořené vzdělávací moduly na vzorku 190 osob. Jejich hodnocení pak bude sloužit jako podklad při zavádění změn v oblasti pracovně lékařské péče.

Nelogické upřednostňování mladých

„V Česku se dává jednoznačně a někdy až nelogicky přednost mladším lidem před staršími. Přitom když jsme začali sbírat data a příklady dobré praxe z firem, tak zaměstnavatelé často říkali, že si uvědomili, jak jim mohou být starší lidé užiteční,“ uvedl Petr Novotný z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Age Management není v Česku moc známý

Rozšíření příkladů dobré praxe a využití zahraničních poznatků by měl napomoci právě nový projekt.

„V ČR je koncept Age Managementu zatím na začátku a ještě trochu neznámý. Právě dobré zkušenosti a příklady dobré praxe ze zahraničí mohou být významným přínosem pro jeho prosazování do života v ČR a mohou pomoci změnit přístup společnosti a hlavně zaměstnavatelů k zaměstnávání starších lidí,“ uvedl Jan Dobeš, náměstek ministra pro Evropskou unii, mezinárodní spolupráci, sociální začleňování a rovné příležitosti ministerstva práce a sociálních věcí.

Spojení domácích a zahraničních zkušeností

Na vytváření nových opatření spolupracují odborníci z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Úřadu práce České republiky a jeho brněnské krajské pobočky a obecně prospěšné společnosti Gender Studies. Zahraniční zkušenosti budou čeští experti čerpat od organizace Blik op Werk, která se aplikací nástrojů Age Managementu dlouhodobě zabývá v Nizozemsku.

Index rovnováhy požadavků a možností

Kromě pilotního ověřování nových vzdělávacích modelů se rovněž připravuje vzdělávání pracovníků ústředních orgánů státní správy a úřadů práce. Dojde tak na aplikaci ve Finsku vyvinutého indexu pracovní schopnosti (Work Ability Index - WAI), který pomáhá vytváření rovnováhy mezi individuálními pracovními možnostmi zaměstnance a pracovními požadavky, jež jsou na něj kladeny.

Projekt s názvem Implementace Age Managementu v České republice je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Reklama

Výběr článků