Hlavní obsah

Žáci s horšími výsledky v matematice jsou častěji selektováni podle schopností

28. 6. 2016, 12:03 – Praha

Základní školy, jejichž žáci prokázali horší výsledky v matematice, je častěji rozdělují do tříd podle schopností nebo zaměření. V těchto třídách se matematika vyučuje odlišně. Zjistila to Česká školní inspekce při analýze výsledků mezinárodního šetření PISA 2012. Upozornila, že tato selektivita uvnitř školy vede k prohlubování rozdílů mezi žáky a může vést ke znevýhodňování určité skupiny dětí.

Foto: Milan Malíček, Právo

Ilustrační foto

Článek

Základní školy s horšími výsledky také méně často nabízejí možnost účasti v matematických soutěžích, jako je například matematická olympiáda nebo Klokan.

„Zatímco pro všechna gymnázia a velmi úspěšné základní školy je účast v matematických soutěžích samozřejmostí, téměř 10 procent žáků méně úspěšných základních škol se soutěží účastnit nemůže,” uvedla inspekce.

Může to být podle ní způsobeno obavami z neúspěchu nebo neochotou učitelů dělat něco navíc.

Snížená motivace

Testování, jehož součástí bylo i vyplňování dotazníků, se zúčastnili žáci 9. ročníků. Inspekce porovnávala školy s vysokým podílem žáků se slabými výsledky v matematice se školami, které měly naopak velké zastoupení žáků s výbornými výsledky. Vzhledem k rozdílnému charakteru škol se odděleně zabývala základními školami a víceletými gymnázii.

Ve srovnání s rokem 2003, kdy byla rovněž matematika hlavním sledovaným předmětem, se v obou typech škol zhoršila motivace, proč se tento předmět učit. V základních školách se navíc zvýšily obavy z matematiky. „Škola nedokáže žáky přesvědčit o důležitosti a významu matematiky pro jejich budoucí život,” poznamenala inspekce.

V postoji ke škole jako takové zjistila inspekce rozdíl v názorech žáků z víceletých gymnázií. Kvartáni z těch velmi úspěšných zaujímají ke škole mnohem kritičtější postoj než jejich vrstevníci z méně úspěšných gymnázií.

„Škola je podle nich málo připravila pro další život, považují za méně důležité se ve škole snažit o lepší výsledky a také vztahy s učiteli nepovažují za příliš dobré,” uvedli inspektoři.

Na gymnáziích žáci, kteří by se tam dříve nedostali

Matematická gramotnost patnáctiletých českých žáků byla v šetření PISA 2012 významně horší než v roce 2003. Z nadprůměrného výsledku se propadli na průměr zemí OECD. Na základních školách se od roku 2009 žáci mírně zlepšili, na víceletých gymnáziích zhoršování pokračovalo.

Jednou z příčin může být podle inspekce také to, že se vzhledem k demografickému vývoji ve sledovaném období zvyšoval podíl gymnazistů. Na víceletých gymnáziích se vzdělávali žáci, kteří by se tam dříve nedostali.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků