Hlavní obsah

Zrušení tříd ve škole může vést k lepším výsledkům

20. 2. 2009, 16:03
Novinky, Scio

Nejen školy v České republice hledají stále nové způsoby, jak zlepšit výsledky svých žáků. Školy v různých okresech napříč USA se snaží zlepšit výkon studentů, špatné výsledky testů a snížit podíl žáků, kteří nedokončí vzdělání. Ale jen málo z těchto škol volí natolik radikální přístup jako škola Adams 50 v okrese Colorado, kde chtějí skoncovat s tradičními třídami.

Článek

Až se žáci vrátí příští rok na podzim do školy, žádné klasické třídy nebo stupně tam již nebudou. Desetitisícová studentská čtvrť v okolí Denveru je v popředí nového vzdělávacího přístupu založeného na standardech, který již dosáhl úspěchu na některých školách v malých okresech na Aljašce. Během pěti let se tamní distrikt Chugach přeměnil z nejhoršího na nejvýkonnější.

Podstatou této změny, které se dostává zdaleka nejvíce pozornosti, je skoncování s tradičními třídami – nejdříve pro děti v nižších než osmých třídách, později pro všech dvanáct stupňů. Místo klasických třídních úrovní bude ve škole deset úrovní nezávislých na věku a žáci budou diferencovaně docházet do jednotlivých úrovní v závislosti na předmětu.

Záleží tedy na schopnostech, nikoliv na věku – žáci mohou být v různých úrovních, vždy podle úrovně znalostí v daném předmětu. Postupovat budou pouze v případě, že prokáží znalost určitého objemu vědomostí. Děti pracují na důležitých materiálech tak dlouho, dokud je opravdu nepochopí.  

Studenti pomáhají tvořit vlastní plány hodin

V okrese jsou vzděláváni učitelé tak, aby vyžadovali od studentů v hodinách plánování jejich cílů a rozvíjejí i takové dovednosti, jako je sestavení kodexu chování ve třídě. Kodex chování může např. v první třídě obsahovat položky jako „nebijeme jiné lidi“, „nebudeme si hrát s vlasy“ – napsáno dětským písmem a pověšeno vpředu ve třídě. Zároveň si děti vypracovávají i cíle v daném týdnu. Děti se učí rozhodovat, učitelé dbají na to, aby měli větší smysl pro nezávislost.

Cílem pro příští rok je, aby žáci ve studiu postupovali rychleji, ale zároveň nepostupovali na vyšší úroveň, dokud skutečně nepochopí danou problematiku. Nedostatky v současných znalostech jsou prasklinami v základech těch dalších.

Reklama

Výběr článků