Hlavní obsah

Výsledek Národních srovnávacích zkoušek je kritériem přijetí na stále více fakultách

4. 2. 2009, 9:59
Novinky, bob

Uchazeče hlásící se na více než 50 fakult, které letos přijímají podle výsledků Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), čeká v sobotu 7. února již jejich druhý letošní termín. Řada z nich ještě nepodala přihlášku na vysokou školu, přesto už většinou vědí, kam se budou hlásit, a prostřednictvím NSZ mohou splnit kritéria pro přijetí s předstihem.

Článek

Národní srovnávací zkoušky se velmi rychle přibližují ke svému druhému z celkových šesti termínů konání, které mohou uchazeči o studium na vysokých školách v letošním akademickém roce využít. Proběhnou opět na téměř 30 místech po celé ČR a také na třech místech na Slovensku.

Skladba zkoušek v rámci NSZ je v každém termínu odlišná. Ve druhém termínu čeká účastníky zkouška Obecné studijní předpoklady, která je coby nejžádanější ze strany fakult součástí každého termínu NSZ. Doplní ji tentokrát zkoušky jazykové, konkrétně z angličtiny a němčiny.

„Zkouška Obecné studijní předpoklady je pro fakulty i uchazeče zásadní. Druhou nejfrekventovanější zkouškou je pak zkouška Základy společenských věd, která bude součástí všech čtyř následujících termínů,“ objasňuje strukturu NSZ hlavní koordinátora NSZ Eliška Vanclová ze společnosti Scio.

Kombinace testů Obecné studijní předpoklady a Základy společenských věd je přitom povinná pro uchazeče o žádané fakulty, jako třeba fakulty právnické nebo pro Fakultu sociálních studií MU v Brně. Uchazeči se však nemusejí účastnit zkoušek v jeden zkouškový den a mohou si účast rozložit. Do přijímacího řízení se jim započítává vždy pouze nejlepší výsledek.

O NSZ mají zájem i soukromé VŠ

Zatímco k prvnímu termínu, který se konal v prosinci, se přihlásilo prvních 4 000 odvážlivců, blížící se uzávěrka podávání přihlášek do většiny vysokoškolských oborů přidává druhému termínu NSZ na důležitosti.

„Není to překvapivé, s nárůstem zájmu uchazečů jsme počítali. V dalších termínech NSZ, tedy v březnu, dubnu a květnu, se počty účastníků ještě rapidně zvýší,“ říká Eliška Vanclová. Podle jejího odhadu projde všemi termíny NSZ dohromady více než 40 000 uchazečů o studium na VŠ, což je zhruba třetina celkového počtu těch, kdo se letos na vysokou školu hlásí.

Počet uchazečů, kteří v rámci NSZ získají svůj výsledek do přijímacího řízení na vysokou školu, každoročně vzrůstá. Oproti loňsku zase několik tisíc uchazečů přibude. „Je to způsobeno tím, že podle NSZ letos přijímají další fakulty, které ještě vloni pořádaly vlastní přijímací zkoušky,“ komentuje tento stav Eliška Vanclová. Novými fakultami, jsou například Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta UP v Olomouci a další.

„Teprve před pár dny se ozvaly další fakulty, jmenovitě Fakulta životního prostředí ČZU v Praze a také soukromý CEVRO Institut,“ dodává Kateřina Drbohlavová ze Scio, která s fakultami dojednává podmínky spolupráce. Zájem ze strany soukromých škol vysvětluje jako možnost jejich prezentace a zvýšení prestiže u uchazečů.

Podle Kateřiny Drbohlavové motivuje fakulty zejména záruka objektivity výsledků profesionálně připravených testů a také možnost přenést organizační nároky přijímacích zkoušek mimo fakultu. Fakulty, které pořádají vlastní přijímací zkoušky, totiž musejí do jejich organizace zapojit také vyučující.  Vysokoškolští pedagogové tak často odkládají výzkum i výuku, aby se z nich stal dozor v učebnách.

Většina fakult také potvrzuje nárůst zájmu uchazečů, který je spojen zejména s tím, že ti mohou výsledek z NSZ využít na více fakultách a proto si na ně podávají přihlášky. „Například obě právnické fakulty přijímají podle shodných zkoušek, takže uchazeči využití své výsledky na obou,“ potvrzuje tento trend hlavní koordinátora NSZ Eliška Vanclová.

Národní srovnávací zkoušky

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) organizuje společnost Scio a podle jejich výsledků přijímají desítky vysokých škol své uchazeče ke studiu. Konají se v několika termínech během celého roku a na různých místech v ČR a SR. Většina fakult požaduje po uchazečích zkoušku Obecné studijní předpoklady. Výsledek pak mohou uchazeči využít v přijímacím řízení na více fakultách. Více na www.scio.cz/nsz.

Informace o NSZ najdete na www.scio.cz/nsz.

Reklama

Výběr článků