Hlavní obsah

Univerzity chtějí jednat, univerzitním nemocnicím říkají zatím ne

30. 5. 2008, 10:05 – PRAHA
Novinky, Scio

Univerzity, pod které spadají lékařské fakulty, vyzývají Vládu České republiky a Ministerstvo zdravotnictví, aby se neuchylovalo k transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti ještě před tím, než by došlo k případnému schválení zákona o univerzitních nemocnicích.

Článek

České univerzity, jejichž součástí jsou lékařské fakulty, vedou již několik měsíců dialog s ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem o návrhu transformace fakultních nemocnic na akciové společnosti. Obě strany zatím ke shodě nedospěly.

Rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl společně s děkany lékařských a farmaceutické fakulty zaznamenal dílčí pozitivní posuny v jednáních s Ministerstvem zdravotnictví. Přesto podle čtvrtečního tiskového prohlášení rozeslaného mluvčím univerzity Václavem Hájkem "přetrvávají klíčové problémy s modelem akciových společností s minoritním zastoupením univerzit, na které již bylo v předchozích stanoviscích opakovaně upozorňováno."

Karlově univerzitě nejvíce vadí záměr převést stávající fakultní nemocnice na akciové společnosti ještě před schválením zákona a souvisejících předpisů o univerzitních nemocnicích.

Změna by se týkala tří univerzit

Svůj nesouhlas s transformací fakultních nemocnic na akciové společnosti vyjádřilo podpisem petice již několik set studentů šesti lékařských fakult z Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity. Minulý pátek navíc konstatoval Akademický senát Univerzity Karlovy, že pokud dojde k přeměně fakultních nemocnic na akciové společnosti, univerzita bude donucena ukončit klinickou výuku na svých fakultách.

Olomoucká Univerzita Palackého vyzývá vládu k dialogu se zúčastněnými fakultami, transformaci nemocnic se však prozatím brání.

"Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci, vědom si důležitosti vazby výuky, vědy, výzkumu a léčebné péče realizovaných ve spolupráci fakultních nemocnic a lékařských fakult, žádá MŠMT ČR, Ministerstvo zdravotnictví a Vládu ČR, aby vedla otevřený dialog o zákonu o univerzitních nemocnicích a do doby nabytí účinnosti uvedeného zákona žádným způsobem netransformovala stávající fakultní nemocnice," uvádí usnesení Akademického senátu Univerzity Palackého z tohoto týdne.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků