Hlavní obsah

Ruská jazyková olympiáda vyvrcholila

7. 4. 2009, 13:04 – Praha
Novinky, Helena Odstrčilová, Scio

Nejvyšší kolo celostátní soutěže v ruštině, tzv. ruská jazyková olympiáda, se uskutečnilo 27. března v Ruském středisku vědy a kultury. Takovéto soutěže v České republice již tradičně organizuje Národní institut dětí a mládeže MŠMT ve spolupráci se zastupitelskými orgány příslušných zemí. Na závěr byli účastníci soutěže přijati ruským velvyslancem.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Článek

Miroslav Žák z Národního institutu dětí a mládeže se při příležitosti konání ruské jazykové olympiády ptal studentů a učitelů na to, zda se současné generaci už podařilo překonat bariéru nepřátelství mezi námi a „vším ruským“.

Na jeho vztah k ruskému jazyku se pan Žák ptal Jakuba Pospíšila z Gymnázia v Jevíčku, který se v ruské jazykové olympiádě umístil na jednom z prvních míst. „V české společnosti předsudky vůči Rusku i nadále přetrvávají, nicméně je třeba si uvědomit, že Rusko má obrovský potenciál,“ řekl Jakub Pospíšil Miroslavu Žákovi a dodal: „Je to největší stát světa a nabízí nám obrovské ekonomické možnosti. Kromě toho je přece třeba znát jazyk svého nepřítele. Já rozhodně chápu Rusko stále jako hrozbu.“

Celý článek Miroslava Žáka („Rusové a my“) s rozhovorem s Jakubem Pospíšilem a také s profesorkou Jitkou Sekerovou, která učí na Gymnáziu a SOŠ v Orlové, si můžete stáhnout na ZDE.

Ruské středisko vědy a kultury v Praze funguje od 12. května 1971 a jeho činnost je zaměřena na rozvoj kulturních, vzdělávacích, vědeckotechnických a informačních styků Ruské federace s Českou republikou. K hlavním úkolům střediska patří seznamování české veřejnosti s historií a kulturou ruského i dalších národů ruské federace, s kulturním, vědeckým a ekonomickým potenciálem země, pomoc při vytváření a rozvoji kontaktů a spolupráce s tvůrčími a kulturně-vzdělávacími organizacemi České republiky, propagace studia ruského jazyka, vytváření podmínek pro rozvoj vzájemně výhodné obchodní rusko-české spolupráce.

Reklama

Související témata:

Výběr článků