Hlavní obsah

Projekt Ven ze tmy pracuje na unikátním detektoru pro nevidomé

29. 7. 2009, 11:06 – Praha
Novinky, Martin Singr, Scio

Občanské sdružení Integrace společně s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) a Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR (FZÚ AV ČR) navazuje na tradici vývoje pomůcek pro nevidomé. Před několika dny oznámilo úspěšné zakončení první fáze projektu Ven ze tmy, který má poskytnout nevidomým důležitou orientační pomůcku - detektor. Má ale problém: musí sehnat peníze.

Článek

Cílem tvůrců je vyvinout elektronickou orientační pomůcku pro nevidomé, která bude sloužit pro bezpečný samostatný pohyb nevidomých a upozorňovat je na překážky především ve výši hlavy a horní části trupu, které nejsou zachytitelné klasickou bílou holí.

V rámci projektu byl vyvinut a otestován detekční systém překážek před obrysem těla uživatele pomocí minikamer. Až dosud byl celosvětově u podobných pomůcek používán laser a ultrazvuk, přičemž nevidomý byl informován akustickými signály. Tyto technologie však mají svá omezení, pro které nedošlo k většímu rozšíření pomůcek. Tyto limity se podařilo díky spolupráci s ČVUT obejít.

Další vývoj není finančně zajištěný

Na první etapu vývoje detekčního systému bylo třeba 580 tisíc Kč. Dosavadní vývoj probíhal zejména v rámci grantu od Nadace Vodafone (pokrytí 74 % nákladů) a jeho programu V pohybu. Zbylé prostředky byly získány od drobných dárců a organizací, stát se ale zatím na vývoji nepodílel v žádné formě. Nepříliš pozitivní je také fakt, že další etapy vývoje k dnešnímu datu nejsou finančně zajištěny.

Dále je v plánu vývoj hmatového displeje, který bude nevidomého o detekovaných překážkách informovat a varovat. V případě plynulého zajištění financí je reálné dokončení kompletního projektu vývoje pomůcky do devíti měsíců.

Jak funguje pomůcka po technické stránce?

Hloubková mapa prostoru snímaná kamerou (stereo) před obrysem těla je rozdělena do rastru 3 x 7 polí, který slouží jako základní matrice hmatového displeje. Ten nahrazuje akustický výstup, jenž blokuje uši jako orientační kanál, což je v případě zrakově postižených nepřijatelné a nebezpečné. Hmatový displej bude konstruován za pomoci „chytrých“ materiálů, tzv. slitin s tvarovou pamětí, které intenzivně zkoumá a vyvíjí FZÚ AV ČR.

Ukázky fungování přístroje, další informace a kontakty pro případné zájemce o spolufinancování projektu lze nalézt na internetové adrese www.venzetmy.cz.

Reklama

Výběr článků