Hlavní obsah

Národní srovnávací zkoušky netradičně na prvního Máje

1. 5. 2008, 10:52 – PRAHA
Novinky, Scio

Na prvního Máje se pouze nedemonstruje a neslaví, rozhodovat se bude také o přijetí či nepřijetí ke studiu na VŠ. Neobvykle na státní svátek probíhá předposlední termín Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), podle jejichž výsledků přijímají vysoké školy své uchazeče.

Článek

V případě některých fakult a jejich uchazečů se přitom jedná o poslední možný termín, kdy mohou uchazeči získat výsledek potřebný k přijetí na vybranou vysokou školu. Některé vysoké školy po tomto termínu NSZ uzavřou své přijímací řízení a výsledek z posledního letošního termínu NSZ (31. 5. 2008) už proto nebudou moci akceptovat.

Někteří uchazeči přesto nechali přihlášení až na poslední chvíli, ačkoliv riskovali, že nakonec podmínky přijímacího řízení nesplní.

Největší část účastníků absolvuje Obecné studijní předpoklady

K termínu NSZ 1. 5. 2008 bylo podáno celkem 27 955 přihlášek, z toho tradičně nejvíce ke zkoušce Obecné studijní předpoklady. Tato zkouška se nezaměřuje na znalosti, ale na schopnosti a dovednosti, které jsou důležité pro studium: logické myšlení, kombinační schopnosti, porozumění a vyvozování z textu, práce s kvantitativními hodnotami, tabulkami, grafy apod.

Nejvíce přihlášených je v Praze, Brně, Ostravě a Zlíně, tedy zejména v těch univerzitních městech, kde se soustřeďuje více fakult, které podle výsledků NSZ uchazeče přijímají. Možnosti absolvovat NSZ za adekvátně přizpůsobených podmínek opět využili uchazeči se smyslovým handicapem, a to v brněnském centru Teiresias a ostravském centru Slunečnice.

Reklama

Výběr článků