Hlavní obsah

Vzdělání pomáhá snižovat kriminalitu chovanců dětských domovů

13. 10. 2014, 8:00
Novinky, kil

V České republice žije sedm tisíc dětí vyrůstajících v dětských domovech a jiných zařízeních náhradní rodinné péče. Pětašedesát procent těchto dětí má závažné vzdělávací problémy způsobené nejrůznějšími deprivacemi a nedostatkem individuální péče.

Foto: archiv Blue Gekko

Chovanci vybraných dětských domovů navštívili v rámci nedávno spuštěného programu Rozjedu to! muzeum Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

Článek

Jen 1,2 % dětí z dětských domovů ukončí své vzdělání maturitou a 0,3 % z nich dokončí vysokou školu. V souvislosti s tím narůstá u dětí opouštějících dětské domovy riziko sociálně patologických jevů, jako je nezaměstnanost, chudoba, bezdomovectví.

Polovina má problémy se zákonem

Zabránit tomu mají partnerské nadační projekty Nadace Terezy Maxové dětem, které cílí tam, kde je to potřeba – na vzdělání, motivaci k němu a na rozvoj individuálních schopností. Díky řešení příčin je možné zamezit následkům a zvrátit tak nemilou statistiku, která uvádí, že 51 % dětí, které po dosažení plnoletosti opustí dětský domov, se potýká se zákonem.

Přibývá pomáhajících firem

Firem, které se zapojují do partnerských projektů nadace, přibývá. „Velmi mě těší, že jsme za uplynulý rok díky podpoře partnerských firem mohli realizovat tři nové projekty zaměřené na cílenou práci s dětmi z dětských domovů. Příjemci pomoci jsou zpravidla děti z dětských domovů ve školním věku. Např. do nedávno spuštěného programu Rozjedu to!, jehož realizace se uskutečnila za pomoci firmy Škoda Auto, se zapojily děti ve věku 11–15 let,“ uvedla Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem.

První pracovní zkušenosti

Na vyšší věkovou kategorii se zaměřuje další vzdělávací program s názvem Accenture Academy, který nadace realizuje od roku 2011. Ten pomáhá dětem z dětských domovů v přípravě na budoucí povolání a při vstupu do samostatného života. Zaměřuje se přitom na dospívající ve věku od 15 let až do jejich odchodu z dětského domova.

Mladým lidem je v rámci tohoto programu umožněno získat první pracovní zkušenost na vybraných pracovních pozicích formou brigád nebo trvalého zaměstnání. Tento projekt je v současné době realizován v 16 dětských domovech v České republice a je do něj zapojeno 146 mladých lidí.

Hrozí chudoba i bezdomovectví

„Podporu vzdělávání považujeme za významný preventivní nástroj patologických jevů u mládeže odcházející z dětských domovů. Děti, které opouštějí dětský domov, mají odlišné životní zkušenosti oproti dětem vyrůstajícím v běžném rodinném prostředí, jsou oproti vrstevníkům v mnoha ohledech znevýhodněné a často nejsou tak dobře informované o situaci na pracovním trhu. Je u nich vyšší riziko nezaměstnanosti a v důsledku toho i chudoby či bezdomovectví,“ připomíná ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, Terezie Sverdlinová a dodává:

„Naším cílem však není jen vzdělávání dětí, případně jejich rodičů, jako je tomu u matek v azylových domech, ale také informování široké veřejnosti o možnostech náhradní péče o dítě. Věříme, že zpřístupněním kvalitních informací učiníme proces osvojování a adopce dětí srozumitelnějším, a podpoříme tak možnosti, jak vychovávat ohrožené děti mimo ústavy.“

Reklama

Související témata:

Výběr článků