Hlavní obsah

Vědci popsali vývoj v přehradě z šupin

5. 4. 2021, 14:10 – Římov
Právo, Pavel Orholz

Vědci z Biologického centra dokázali díky rybím šupinám popsat čtyřicetiletý vývoj ve vodárenské nádrži Římov na Českobudějovicku. Šupiny přinášejí podobné informace jako letokruhy u stromů, lze z nich zjistit například stáří a věk ryb, ale také například to, jaké bylo v nádrži v určité době prostředí.

Foto: Právo

Vodní nádrž Římov na Malši byla uvedena do provozu v roce 1977 a patří mezi stěžejní díla v povodí Vltavy.

Článek

Vědci analyzovali celkem 1200 vzorků ze své sbírky a studii publikovali v odborném časopise Science of the Total Environment. Využili nejmodernějších metod a unikátní sbírku archivovaných rybích šupin z římovské přehrady podrobili analýze stabilních izotopů uhlíku a dusíku.

„Analyzovali jsme 1200 vzorků šupin, které pokrývaly celou historii vývoje této vodárenské nádrže od jejího napuštění v roce 1979 až do současnosti,“ uvedl hydrobiolog Mojmír Vašek s tím, že výsledky následně porovnávali s údaji z dlouhodobého monitoringu kvality vody v nádrži Římov.

Sucha sužující Evropu jsou nejhorší od dob Římské říše, prozradily letokruhy stromů

Věda a školy

Jedinečnost studie však nespočívala pouze v uceleném souboru šupin z jednoho místa za posledních čtyřicet let, ale také v tom, že poprvé v celosvětovém měřítku zachytila vznik vodní nádrže a její postupný vývoj.

Množství minerálních živin a planktonních řas v nádrži Římov se v průběhu uplynulých čtyř desetiletí poměrně výrazně měnila a vědce zajímalo, zda se tyto dlouhodobé proměny vlastností vodního ekosystému projeví v izotopovém složení archivovaných rybích šupin.

Výsledky ukázaly, že izotopové složení šupin bylo skutečně ovlivněno podmínkami prostředí, ve kterém ryby žily. „Když se napustila přehradní nádrž, došlo v nově vytvořeném vodním ekosystému k výrazným změnám různých biochemických parametrů. Tyto změny postupně odezněly během pěti až deseti let,“ popisuje počátky nádrže, které se propsaly do rybích šupin, Mojmír Vašek.

V Českém lese našli vzácného rýhovce pralesního

Věda a školy

Upozornil, že na sklonku éry socialismu na konci osmdesátých let, kdy se v zemědělství používalo hodně hnojiv a neexistovaly čističky odpadních vod, byla nádrž zatížená vysokým přísunem živin, ve vodě bylo příliš mnoho řas a sinic a to vše se odrazilo i v izotopovém složení šupin.

Od začátku devadesátých let pak díky umírněnějšímu používání hnojiv a budování čističek začala živinová zátěž v nádrži klesat a tento trend byl patrný ještě na začátku nového tisíciletí. „To je jednoznačně pozitivní trend, ale během posledních deseti let se bohužel zastavil,“ dodal Vašek.

Reklama

Související témata:

Výběr článků