Hlavní obsah

Systém hodnocení školáků je nutné reformovat, shodli se odborníci

14. 12. 2009, 10:13 – Praha
Právo, ťas

Školáci by již neměli být hodnoceni pouze za znalosti, ale také za dovednosti, aktivitu a vyjadřování vlastních názorů. Shodli se na tom účastníci mezinárodní konference zaměřené na problematiku klíčových kompetencí a rozvoj kurikula, která se konala minulý týden v Praze.

Článek

Zástupci Irska, Anglie, Belgie, Rakouska, Dánska, Španělska a České republiky jsou zajedno, že je nutné reformovat systém hodnocení. Anne Looney, ředitelka irského Národního úřadu pro kurikulum a hodnocení, zdůraznila, že změna myšlení musí začít u učitelů.

„Do diskuse o kurikulu u nás vstupují zástupci rodičů, ale i průmyslu," komentovala situaci v Irsku. „Kurikulum je veřejným zájmem, o kterém chtějí všichni diskutovat. Proto používáme jazyk, který je srozumitelný pro všechny. Nemluvíme o kompetencích, ale o dovednostech," sdělila účastníkům panelové diskuse, která se konala v pátek, poslední den pracovního setkání, v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Výzkumný pracovník Úřadu pro rozvoj kvalifikací a kurikula v Anglii, David Pepper, prezentoval na panelové diskusi výsledky studie klíčových kompetencí z 27 členských zemí EU. „Liší se pouze terminologie, která odráží kontext národních kurikul," poznamenal a zdůraznil, že vedení a organizace školy hrají hlavní roli v hodnocení klíčových kompetencí.    

Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně školství ČR, se dotkl složité cesty k definování standardu učitelské profese. Reagoval tak na otázku z pléna, jaké dovednosti a postoje mají mít samotní učitelé, aby mohli změnit způsob organizace práce a učení.

Český příklad dobré praxe

Poprvé v historii existence mezinárodní skupiny Evropské komise pro klíčové kompetence a rozvoj kurikula diskutovali její členové se žáky a pedagogy. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, který jejich setkání v České republice organizoval, využil svých dobrých kontaktů se základní školou v Londýnské ulici v Praze 2. Žáci vyšších ročníků provedli zahraniční delegaci po třídách a pedagogové ji pak seznámili se zaváděním klíčových kompetencí a s jejich hodnocením v jejich podmínkách.

Pracovníci Evropské komise byli s českou školou velmi spokojeni „Právě takové příklady dobré praxe potřebujeme," pochvaloval si Tapio Säävälä, vedoucí oddělení školního vzdělávání sekce Comenius Evropské komise, podle kterého školy nesou pochodeň učícího se procesu.

Reklama

Výběr článků