Hlavní obsah

Studijní obor jen pro lidi z praxe

19. 5. 2015, 12:00
Právo, Denisa Telaříková

Strojní fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) od letošního podzimu otevírá nový studijní obor s názvem Energetika 21. století, který je určen pouze pro středoškoláky, kteří mají praxi v průmyslových podnicích. Jedná se o kombinované, nikoli denní studium.

Foto: Denisa Telaříková, Právo

Ve strojovně třebovické elektrárny společnosti Veolia Energie ČR se zaměstnanci starají o tři parní turbíny.

Článek

Průmyslové firmy z celého Česka si stěžují na nedostatek mladých schopných pracovníků v energetice. Současná silná generace energetiků se totiž dostává do důchodového věku a nemá je kdo nahradit. Podniky se proto obracejí na univerzity, aby situaci řešily.

Ostravská Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava je vyslyšela. Nový obor, který její katedra energetiky Fakulty strojní otvírá, je unikátní v tom, že ho pomáhali vytvořit přímo specialisté z praxe z energetických firem z celého Česka. Právu to sdělila vedoucí katedry energetiky Dagmar Juchelková.

Vědí, co chtějí a studiu se věnují

„Lidé z praxe již vědí, co chtějí v životě dělat a co je baví. A čas studiu náležitě věnují. Potřebují totiž načerpat co nejvíce informací, které pak maximálně využijí v práci. Jsem přesvědčena o tom, že chceme-li zachovat kvalitu zaměstnanců v podnicích, musíme dát daleko větší prostor pro studium lidem z praxe,“ uvedla Juchelková, první a jediná žena, která v Česku vede na univerzitě katedru energetiky.

„Energetici v Česku chybí. Ti, co u nás končí v denním studiu, tak jsou většinou rozebíráni nejenom po celé republice, ale i v zahraničí,“ dodala vedoucí katedry Juchelková.

Bakaláři mohou dostudovat na inženýry

„Po tříletém studiu tohoto oboru se student stane bakalářem energetikem. Může pak pokračovat ve dvouletém navazujícím magisterském studiu a stát se i inženýrem. Pro obě formy studia máme schválené akreditace,“ podotkl proděkan pro bakalářské a magisterské studium fakulty strojní Radek Čada.

Vznik oboru vítají i další firmy

Dodal, že 1. kolo přijímacího řízení na kombinovanou bakalářskou energetiku bylo do konce dubna a přihlásilo se 50 uchazečů. „Přijmout ale můžeme jen 30 z nich,“ upozornil Čada.

Jedním ze studentů nového oboru bude od září i devětadvacetiletý Jan Kuzma z Bílovce, který pracuje jako technik ve firmě zabývající se systémy vytápění. „Chci si zvýšit kvalifikaci, a tím budu mít i vyšší uplatnění na trhu práce,“ svěřil se novinářům mladý muž.

Vznik oboru vítá i ředitelka pro lidské zdroje společnosti Veolia Energie ČR (dříve Dalkia) Martina Laimarová. „V průběhu příštích pěti let u nás odejde do důchodu asi 300 zaměstnanců, z toho bude zhruba 200 kmenových energetiků. Věříme, že nový studijní program na VŠB přispěje ke zvýšení kvalifikace a odbornosti nejen u našich zaměstnanců,“ zkonstatovala Laimarová z Veolie, která v celém Česku zaměstnává 2 300 lidí.

Reklama

Související témata:

Výběr článků