Hlavní obsah

Stovka akademiků je proti jmenování děkanky FSV. Rektor Zima je nevyslyší

28. 11. 2017, 11:37 – Praha

Rektor Univerzity Karlovy (UK) Tomáš Zima nevyslyší výzvu zhruba stovky českých i zahraničních akademiků, aby nejmenoval Alici Němcovou Tejkalovou děkankou fakulty sociálních věd (FSV). Podle signatářů otevřeného dopisu může její jmenování poškodit jméno fakulty i univerzity. Vyčítají jí, že publikovala články v podvodných časopisech, které vykázala jako odborné publikace.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima

Článek

„Na rozdíl od některých českých politických představitelů (například prezidenta ČR ve vztahu ke jmenování profesorů) nebudu do fungování řádně ustavené fakultní akademické samosprávy vstupovat, pokud by nebyl porušen zákon či vnitřní předpisy, což v daném případě nenastalo,” uvedl Zima v úterý.

Bude tak ctít rozhodnutí akademického senátu FSV, který dosavadní ředitelku Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na fakultě Němcovou Tejkalovou zvolil děkankou letos v říjnu.

Publikovala v časopisech na takzvaném Beallově seznamu predátorských časopisů v době, kdy o něm odborná komunita neměla z většiny ani tušení.
Jakub Končelík, končící děkan FSV UK

Otevřený dopis proti jejímu jmenování podepsal například Jiří Přibáň z Cardiff Law School, emeritní rektor brněnské Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška či profesoři několika tuzemských i zahraničních vysokých škol.

„Uvědomujeme si, že nejmenovat děkana navrženého akademickým senátem by mělo být výjimečným krokem, situace na FSV UK je ale opravdu výjimečná a v možných důsledcích velmi poškozující nejen pro fakultu, ale také pro dobré jméno univerzity,” uvedli akademici v dopise.

Tejkalová: Za fakultu jsem je nevykázala

Podvodné a takzvané predátorské časopisy nemají standardní recenzní řízení a zaplavují akademické prostředí irelevantními texty, které nesplňují základní náležitosti odborných textů.

Němcové Tejkalové se už v pondělí zastal současný děkan Jakub Končelík. V časopisech na takzvaném Beallově seznamu predátorských časopisů podle něj publikovala v době, kdy o něm odborná komunita neměla z většiny ani tušení.

Foto: Filip Láb

Alice Němcová Tejkalová

Sama Tejkalová uvedla, že v predátorských časopisech nepublikovala texty vědomě, natož záměrně. „Nikomu jsem za ně neplatila, nijak je za fakultu nevykázala ani z nich neměla žádný příjem,” hájila se.

Dopis považuje za pokračování osobního sporu mezi ní a úzkou skupinou lidí, kterým se podle ní nelíbila její manažerská rozhodnutí učiněná před dvěma lety.

„I pokud bychom přijali autorčino podivné vysvětlení, že pouze uvěřila podvodníkům, je to dle našeho názoru neslučitelné s výkonem jakékoli řídicí funkce v akademickém prostředí,” zmínili nicméně zástupci univerzitní a vědecké obce.

Rektor nespatřuje důkaz o porušení etiky

Zima v publikovaných textech neshledává porušení etiky, které by ho opravňovalo k jakémukoli zásahu.

„Musím konstatovat, že Beallův seznam je jen indikativní pomůckou a sama skutečnost, že někdo publikuje v časopise v něm jmenovaném, není a nesmí být automatickým důkazem neetického jednání,” uvedl.

Zdůraznil, že akademický senát fakulty měl před volbou o kandidátech na děkana dostatek informací a on jeho rozhodnutí bude respektovat. Pokud ji tedy Zima jmenuje, převezme vedení fakulty po dosavadním děkanovi Končelíkovi příští rok.

Fakulta sociálních věd se zaměřuje na společenskovědní obory: ekonomii, politologii, sociologii, komunikační studia a mezinárodní teritoriální studia. V současné době na ní studuje více než 4000 studentů. FSV je jednou z nejmladších fakult UK, vznikla v roce 1990 přeměnou fakulty žurnalistiky.

Reklama

Související články

Rektorem Univerzity Karlovy bude dále Zima

20. 10. 2017, 12:04

Stávající rektor Univerzity Karlovy (UK) Tomáš Zima byl v pátek opětovně zvolen do čela nejstarší české univerzity na další období. Akademický senát mu dal 51...

Výběr článků