Hlavní obsah

Spor o historika Kováře: Takto se k sobě univerzity nechovají, vzkazuje Karlova univerzita VŠE

28. 5. 2020, 15:24
Novinky,

Vedení pražské Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) odmítá závěry etické komise Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (NF VŠE) v případu historika Martina Kováře, bývalého prorektora UK. Na NF VŠE, kde Kovář teď působí, totiž odmítají závěry vedení univerzity, že je historik plagiátorem. Podle nich šlo o „cílenou likvidaci člověka“, proti čemuž se filozofická fakulta ohradila.

Foto: Profimedia.cz

Historik Martin Kovář.

Článek

„Podstata našeho sdělení je následující: takto se k sobě vysoké školy nechovají,“ sdělila Novinkám tisková mluvčí FF UK Zuzana Válková.

Kovář není plagiátor, šlo o jeho likvidaci, tvrdí zpráva z VŠE. Urážlivé, brání se FF UK

Domácí

Kauza Martina Kováře se v polovině května vrátila na scénu. Jeho plagiátorství sice loni potvrdila po etické komisi FF UK i univerzitní komise, čímž měla – a nadále i má – škola záležitost za uzavřenou. Letos však přišla etická komise NF VŠE s opačným stanoviskem. FF se proti tomu hned ohradila, nyní přišla s oficiální reakcí.

Místo toho, aby Etická komise Vaší fakulty nestranně posoudila otázku plagiátorství prof. Kováře, je ze všech zveřejněných dokumentů jednoznačné, že si od počátku zvolila jiný cíl, a sice nevybíravým a manipulativním způsobem zaútočit na Univerzitu Karlovu a její Filozofickou fakultu.
Michal Pullmann, děkan FF UK

Děkan FF UK Michal Pullmann ve čtvrtek dopoledne zaslal děkanovi NF VŠE Zdeňku Chytilovi otevřený dopis, v němž ho žádá o vysvětlení „zarážejícího útoku na své kolegy a respektované členy akademické obce“.

Upozorňuje, že daný způsob jednání se „neslučuje s tím, jak spolu v civilizovaném prostředí komunikují dvě univerzity, přičemž zvolený postup může jen těžko rehabilitovat něčí profesní pověst“.

Z otevřeného dopisu děkana FF UK Michala Pullmanna děkanovi NF VŠE Zdeňku Chytilovi:
Zásadně se ohrazuji proti urážlivým výrokům a vyfabulovaným obviněním, kterých se někteří zaměstnanci Národohospodářské fakulty VŠE dopustili vůči naší fakultě, její akademické obci a spolupracujícím zahraničním odborníkům. Zejména: šlo o „zjevnou likvidaci člověka“ (Ing. Jeannette Franková) „tzv. zahraniční experti“ (JUDr. Jan Vondráček opakovaně), „jakoby zahraniční autority, které jsou kromě Američana Agnewa naprosté nuly“ (doc. Miroslav Ševčík), „činnost zvláště EK FF UK, ale následně i EK UK, je příkladem činnosti vedoucí k likvidaci člověka organizovanou skupinou“ (doc. Miroslav Ševčík), „zlikvidovali člověka. Přesně tak likvidovali komunisté nepohodlné lidi v 70. letech“ (doc. Miroslav Ševčík).

„Namísto toho, aby Etická komise Vaší fakulty nestranně posoudila otázku plagiátorství prof. Martina Kováře, je ze všech zveřejněných dokumentů jednoznačné, že si od počátku zvolila jiný cíl, a sice nevybíravým a manipulativním způsobem zaútočit na Univerzitu Karlovu a její Filozofickou fakultu,“ dodal Pullmann.

Podle něj šlo o zcela nepřijatelný způsob komunikace mezi dvěma univerzitami. „Žádám Vás proto, abyste se za Národohospodářskou fakultu VŠE od těchto výroků distancoval a abyste veřejnosti i mně sdělil, jaké konkrétní kroky podniknete pro to, aby se takové útoky již neopakovaly,“ uzavírá děkan FF.

Vedení filozofické fakulty se rovněž nezamlouvá zpochybnění legitimity její etické komise a tím i jejích závěrů po analýzách Kovářových prací. „Cílem NF VŠE bylo podsunout veřejnosti dojem, že z naší strany šlo o jakési ‚účelové spiknutí‘, nadto s politickými konotacemi. To je zcela nepřijatelné,“ doplnila pro Novinky mluvčí Válková.

Stanoviska etické komise podle ní nejsou správními ani jinými rozhodnutími – jde o odborná hodnocení v oblasti akademické etiky. „V této souvislosti bych ještě ráda připomněla, že prof. Kovář ukončil spolupráci s FF UK dohodou v prosinci roku 2018. Etická komise své závěry zveřejnila až 14. února roku 2019. Komise si tedy těžko mohla vynucovat jakýkoliv další postup,“ připomněla.

Výtky od NF VŠE

Ze zprávy vedoucího katedry práva NF VŠE Jana Vondráčka nazvané „Zpráva zpravodaje Etické komise Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze v etické věci prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D.“, se kterou se tato etická komise ztotožnila, nicméně vyplývá, že Kovář plagiátorem není.

Prorektor Univerzity Karlovy Martin Kovář končí. Je podezřelý z plagiátorství

Domácí

„Stěží lze přehlédnout velmi pochybný postup Etické komise FF UK (a nejen jí) v obdobných záležitostech a v souvislosti s tím též i některá dřívější i pozdější rozhodnutí Etické komise FF UK, kde se zásadním způsobem bral v potaz časový odstup, skutečnost, že v dřívější době neplatilo opatření děkana o etice vědecké práce č. 2/2010, i hledisko rozdílných kritérií u syntetických publikací,“ píše se ve zprávě pro etickou komisi národohospodářské fakulty.

Kovář se možná originálním textem „až příliš inspiroval“

O co přesně ale šlo? „Komise došla k závěru, že na řadě míst mají zkoumané texty charakter nápodoby cizího díla bez dostatečné identifikace zdroje, ze kterého bylo přejímáno. To naplňuje znaky plagiátorství v širším smyslu slova. Jedná se o využívání výsledků cizí tvůrčí práce ve vlastním textu, který se však prezentuje jako text původní,“ konstatovala loni v únoru komise Karlovy univerzity s tím, že není podstatné, zda došlo k plagiátorství z nedbalosti či úmyslně. Došlo podle ní k porušení etického kodexu.

Plagiátorství bývalého prorektora Kováře potvrdila i univerzitní etická komise

Domácí

Na možné Kovářovo plagiátorství upozornili doktorandi Marek Jandák, Tomáš Konečný a Ondřej Crhák. Poukázali na shody mezi historikovými texty a publikací Barryho Cowarda. Zásadních prohřešků se měl dopustit v knize z roku 2001 „Stuartovská Anglie: Stát a společnost v letech 1603–1689“. Celé pasáže měl prý opsat z druhého vydání knihy „The Stuart Age: England 1603–1714“ z roku 1994. Kovář připustil, že se kdysi mohl dopustit dílčích pochybení, která se ale prý zásadně nevymykala standardům vědecké práce v oboru na přelomu století.

Podpořily jej například posudky dvou českých historiků. Rezignaci zdůvodnil osobními útoky, kterým musel podle svých slov on i jeho rodina čelit.

Bývalý prorektor Univerzity Karlovy není plagiátorem, tvrdí posudky historiků

Domácí

Podle Vondráčkovy zprávy sice lze polemizovat o tom, zda nebyl Kovář ovlivněn Cowardem až příliš, problém ale je, že ze stanovisek UK nevyplývá, že by měl možnost se před komisí obhájit či se alespoň nějak vyjádřit.

Děkan NF VŠE Chytil zatím na žádost Novinek o reakci neodpověděl. „Pokud uzná za vhodné reagovat, ozve se vám,“ napsala Novinkám mluvčí VŠE Martina Mlynářová.

Reklama

Související články

Výběr článků