Hlavní obsah

Školy mohou dostat školení o nadaných dětech

7. 3. 2017, 10:54 – Praha

Školení o vzdělávání a rozvoji mimořádně intelektově nadaných dětí nabídne ředitelům a učitelům základních škol nový vzdělávací projekt Qiido Akademie. Školy ho budou moci financovat z dotací, které na další vzdělávání pedagogických pracovníků poskytuje ministerstvo školství.

Foto: Milan Malíček, Právo

Ilustrační foto

Článek

Tříměsíční série přednášek a workshopů obsáhne vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí od jejich rozpoznání přes metody a formy výuky až po rozvoj sociálně-emoční inteligence těchto dětí.

Nabídne učitelům informace o potřebách škol a zaměří se hlavně na praktické věci jako třeba vytváření obohacujících pracovních listů a projektů, které mohou učitelé využít ve výuce. První program akreditovaný ministerstvem školství otevře akademie v dubnu a potrvá do června.

Přes 50 tisíc dětí s IQ nad 130

Nadační fond odhaduje, že v Česku je více než 52 tisíc dětí ve věku od pěti do 18 let s celkovým průměrným IQ vyšším než 130. Prakticky všichni ředitelé považují zvláštní podporu nadaných dětí za potřebnou.

Školám nejčastěji chybějí obohacující vzdělávací materiály a konkrétní ukázky a nápady pro výuku

Přibližně každá pátá škola podle loňského průzkumu nadace uvedla, že má na prvním stupni jednoho až pět oficiálně diagnostikovaných žáků s mimořádným nadáním.

Nejčastější podporou pro nadané děti je poskytování prohlubujícího učiva přesahujícího běžné nároky daného ročníku. Ředitelé také vedou učitele k identifikaci nadaných dětí a nabízejí těmto dětem vzdělávací kroužky jako volnočasovou aktivitu.

Nedostatek personálu

Školám nejčastěji chybějí obohacující vzdělávací materiály a konkrétní ukázky a nápady pro výuku. Přibližně polovina ředitelů poukázala na nedostatek personálu na podporu nadaných dětí. Nejčastěji vidí v řešení v dalším učiteli, v menší míře v odborném garantovi a asistentovi pedagoga.

Financování podpory při vzdělávání dětí, u nichž bylo odhaleno mimořádné nadání, předpokládá loňská novela školského zákona. V té mají nárok na státem hrazenou podporu nejen děti s handicapem a jiným znevýhodněním, ale také nadaní žáci.

Reklama

Související články

Výběr článků