Hlavní obsah

Šikana ve škole bývá nejčastěji slovní

26. 9. 2016, 10:50 – Praha

V letech 2012 až 2015 řešila případ šikany téměř polovina základních a 60 procent středních škol. Zjistila to Česká školní inspekce, pro kterou elektronické dotazníky vyplňovaly všechny základní a střední školy v ČR. Nejčastěji měla šikana podobu slovních útoků. Ačkoliv se častěji než dříve objevuje nevhodné chování žáků vůči učitelům, případů skutečné šikany pedagogů bylo minimum.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto

Článek

Elektronický dotazník školy vyplňovaly letos v březnu a dubnu. Inspekce zjišťovala situaci za tři poslední úplné školní roky, tedy od roku 2012/2013 do roku 2014/2015. V tomto období zasáhla šikana větší podíl středních škol, byly ale u nich nižší průměrné počty případů než u základních škol, uvedla inspekce.

Podíl základních škol, které v daném školním roce šikanu řešily, se zvyšuje. Zatímco ve školním roce 2013/2014 jich byla necelá třetina, v posledním sledovaném školním roce to byly zhruba dvě pětiny. U středních škol se v posledních dvou sledovaných letech pohyboval shodně zhruba na 32 procentech.

Fyzické násilí častěji na základních školách

Na obou typech škol jsou nejčastější urážky, nadávky, ponižování a jiné slovní útoky. Následuje kyberšikana, tedy útoky prostřednictvím moderních technologií například na sociálních sítích. Fyzické násilí je výrazně častější na základních školách, kde k němu sahá téměř polovina šikanujících. Na středních školách je fyzicky agresivních necelá pětina útočníků.

Inspekce ocenila, že většina škol dobře pracuje se vztahy v třídních kolektivech. Strategie, které školy pro řešení šikany používají, bývají podle inspekce účinné.

Rodiče by měli být více zapojeni do prevence

Stále ale v některých školách chybí návod, kterým se mohou všichni učitelé řídit při prevenci nebo zjištění šikany. Za užitečné by inspekce považovala větší zapojení rodičů do preventivních aktivit. Nyní to dělá zhruba 60 procent základních a pětina středních škol.

Školní metodici prevence také často nemají svou činnost finančně ohodnocenou a musejí odučit stejný počet hodin jako ostatní pedagogové.

Inspekce školám doporučuje, aby důsledně využívaly metodická doporučení ministerstva školství. Tento úřad dokumenty nedávno aktualizoval. Šikana a bezpečné prostředí na školách je pro tento školní rok tématem pro nového školského ombudsmana Slávka Hrzala. [celá zpráva]

Školní metodici prevence by podle inspekce měli mít snížený úvazek, což by ocenili také ředitelé. Školy by měly lépe spolupracovat s oblastními metodiky prevence, dodala inspekce.

Anketa

Zažili jste vy nebo vaše děti ve škole šikanu?
Ano, já sám/sama
57 %
Ano, mé dítě
12,2 %
Ano, já sám/sama i mé dítě
5,7 %
Ne
25,1 %
Celkem hlasovalo 1699 čtenářů.

Reklama

Související články

Inspektoři prověří inkluzi

23. 8. 2016, 10:22

Školští inspektoři budou sledovat, jak se školám daří naplňovat změny v přístupu ke společnému vzdělávání, které budou platit od září. Prověří také účinnost...

Výběr článků