Hlavní obsah

Šestice odborných publikací získala Ceny Grady za rok 2009

3. 6. 2010, 12:00
Právo, ťas

Největší nakladatelství odborné literatury v České republice GRADA Publishing ocenilo již počtrnácté nejúspěšnější tituly za uplynulý rok. Prestižním titulem Cena Grady jsou oceňovány publikace, které svým odborným přínosem i čtenářským ohlasem získaly nezastupitelné místo v celkové produkci českých nakladatelství. Redakční rada nakladatelství udělila ocenění za rok 2009 v jednotlivých oblastech šesti titulům.

Článek

Cenu získali například Slavomil Fischer a Jiří Škoda z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za publikaci Sociální patologie.

Autoři věnují pozornost především jevům, které mají vyšší stupeň nebezpečnosti pro společenský vývoj, stav společnosti a úroveň jejího uvědomění. Zabývají se obecnými okruhy sociální patologie a deviace, vymezením základních pojmů a postižením zdrojů a faktorů, které jsou považovány za příčiny rozvoje společensky negativních jevů. Rozebírají společensky závažná témata, jako například kriminální chování, problematiku závislosti na psychoaktivních látkách, impulzivní a návykové poruchy nebo problémy spojené s nevhodným působením rodiny.

Dalšími oceněnými autory jsou: Jan Doležal, Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv spoluautorů za titul Projektový management podle IPMA, Josef Chybík za knihu Přírodní stavební materiály, Helena Jarkovská a Markéta Jarkovská za příručku Posilování s náčiním, Jiří Dušek a jeho DPH 2009 – zákon s přehledy a konečně David Cibula, Luboš Petruželka a kolektiv spoluautorů za obsáhlý sborník Onkogynekologie.

Reklama

Související témata:

Výběr článků