Hlavní obsah

Senioři nepatří do starého železa

20. 6. 2012, 12:00
Novinky, kil

Rok 2012 je vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Cílem je apelovat nejen na produktivní část populace, ale i na studenty, aby si uvědomili kvality a užitečnost seniorů. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto otevírá diskuzi o možnostech využití potenciálu, které s sebou stárnutí populace přináší.

Foto: Profimedia.cz

Ve společnosti přetrvávají negativní stereotypy spojené se stářím a stárnutím populace.

Článek

Podle dosavadních údajů žije v České republice přibližně 1,6 milionu lidí starších 65 let. Nyní představují téměř 16 % populace a jejich počet se stále zvyšuje. Právě na seniory je mnohdy nahlíženo s despektem a nedostatkem porozumění.

„Ve společnosti přetrvávají negativní stereotypy spojené se stářím a stárnutím populace. To musíme změnit skrze poukázání na jejich potřebnost a užitečnost,“ říká Jan Dobeš, náměstek ministra práce a sociálních věcí.

Nejsou respektována práva seniorů

Oblastí, kde jsou často bez možnosti postihu potlačována práva starších lidí, jsou pracovněprávní vztahy. Starší zaměstnanci jsou často diskriminováni či dokonce dostávají výpověď, byť samozřejmě z různých formálně přijatelných důvodů.

Podle zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Moniky Šimůnkové, jsou senioři v české společnosti jednoznačně znevýhodňováni: „Nejsou zcela respektována práva seniorů a je s nimi zacházeno jinak než s ostatními lidmi, aniž by k tomu byly legitimní důvody“.

Zneužívání seniorů

Diskriminace však může mít i zcela jiný charakter. Je mnoho seniorů, kteří jsou využíváni a doplácejí na svou dobrotivost.

„Senioři, kteří vyrostli v dřívějších dobách, se často nemohou srovnat s dnešním hektickým a materiálně orientovaným světem. Proto se mohou snadno stát oběťmi cizí vypočítavosti a protiprávního jednání, oběťmi uzavření různých nevýhodných smluv. Nevnímám toto jako otázku čistě právní, spíše jako otázku mravní a etickou. A to již vůbec nemluvím o případech domácího násilí na seniorech, které je skryto za dveřmi rodin, ale existuje,“ dodává Šimůnková.

Přínos seniorů

Naše populace si často neuvědomuje, že každý senior je také zákazník, který svou spotřebou zvyšuje HDP. Díky specifickým potřebám seniorů se vyrábějí nové výrobky, jako jsou např. mobily pro seniory či vybavení do domácnosti, vznikají nová pracovní místa. Navíc každý desátý člověk v důchodovém věku je zaměstnán a vytváří další společenské hodnoty.

Nezanedbatelná je také práce, za kterou senioři nedostávají od příbuzných žádný plat – hlídání vnoučat, pomoc v domácnosti, nákupy. „Senioři jsou a chtějí být užiteční. Mají co nabídnout a mohou být pro společnost přínosem, pokud se jejich potenciál naučíme využívat,“ zdůrazňuje Jan Dobeš.

Reklama

Související témata:

Výběr článků