Hlavní obsah

Rámcové vzdělávací programy čekají změny. Ministerstvo odtajnilo komise

3. 11. 2018, 8:41
Novinky,

Rámcové vzdělávací programy (RVP, dříve osnovy), podle kterých si školy sestavují rozvrhy, projdou revizí. Ministerstvo školství proto kvůli těmto úpravám všeobecného vzdělávání od mateřských po střední školy ustanovilo odborné skupiny. Resort nyní Novinkám poskytl seznam jejich členů. Větší změny tak přijdou po zhruba 15 letech.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Ministr školství Robert Plaga na schůzi Sněmovny

Článek

„Nemáme problém se zveřejněním jmen. Chceme být otevření jak v diskuzi, tak i v tomto ohledu,“ sdělila na dotaz Novinek nová tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Už v červencovém rozhovoru pro Právo ministr školství Robert Plaga (ANO) zmínil, že by mělo dojít k jistému provzdušnění RVP.

„Bohužel představy řady odborníků o revizi jsou: ještě by tam měla být kvadratická rovnice taková a maková… A dál to nafukovat. Nepřidával bych tam další a další znalosti, které si studenti mají natlačit do hlav. Zároveň bychom je ale neměli učit jen kompetence a Wikipedii. Musí to být kombinace obojího. Kritické myšlení spočívá v tom, že umím pracovat s informacemi. K tomu ale musím mít nějaké penzum znalostí,“ prohlásil. [celá zpráva]

Inovovat zejména střední odborné školství

Jaký je tedy hlavní účel změn? „Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) pracuje dle zadání MŠMT na přípravě revizí RVP pro všeobecné a odborné vzdělávání. Změny se dotknou života škol, jejich učitelů, žáků i rodičů. Nyní připravované úpravy přicházejí po 15 letech, kdy byl systém školních a rámcových vzdělávacích programů zaveden,“ řekla Novinkám Markéta Růžičková z NÚV.

Vzdělávací programy pro základní školy, podle nějž své školní programy připravuje asi 4000 ZŠ, prošly od svého schválení mnoha úpravami. Většinou přibývala nová témata.

„Programy pro střední odborné školy, jichž je v ČR asi 1300, se naopak téměř neměnily. Po takové době je třeba ze vzdělávacích programů vše zastaralé inovovat. A naopak doplnit to, co je a bude důležité v pracovním životě i dalším studiu,“ vysvětlila Růžičková.

Na úpravách pro jednotlivé vzdělávací oblasti i skupiny oborů pracuje v NÚV 43 pracovních skupin. V nich se potkávají odborníci společně s učiteli, vysokoškolskými pedagogy, zástupci neziskových organizací, školských asociací i zaměstnavatelé. Každý návrh na úpravu má projít několika koly připomínek, než se předloží k veřejnému připomínkování na Metodickém portálu RVP.

NÚV též průběžně na webu zveřejňuje i jména svých externích spolupracovníků, tedy lidí mimo zmíněné odborné skupiny – podle toho, jak dané osoby postupně se zveřejněním svého jména souhlasí.

Pestrá skladba členů

Členové odborných skupin jsou ze všemožných tuzemských vzdělávacích institucí. Zastoupeni jsou lidé jak z mateřských a základních, tak i z vysokých škol a univerzit, stejně tak přímo z NÚV nebo České školní inspekce (ČŠI).

Jde mimo jiné o Masarykovu univerzitu v Brně či Univerzitu Karlovu v Praze (nemálo Filozofická i Matematicko-fyzikální fakulta), dále o Univerzitu Palackého v Olomouci, Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nebo o Technickou univerzitu Liberec.

Najdeme zde také zástupce z 11. ZŠ Plzeň, SOŠ na pražském Jarově či gymnázia Na Zatlance rovněž v hlavním městě. O výuce historie budou přemýšlet i členové Asociace učitelů dějepisu. Nechybí kupříkladu ani odborníci ze společnosti Scio, vzdělávacího centra Tereza či z několika ministerstev.

Každý má na starosti určitou oblast (předškolní a primární vzdělávání, čeština a další jazyky, matematika, fyzika, zeměpis, dějepis, ICT, umění atd.), jak vyplývá z rozsáhlého přehledu skupin níže.

Matematika
Bartošek Miroslav,  RNDr., Ph.D.Hanušová Jana, Mgr., Ph.D.Nováková Eva, Mgr., Ph.D.Staněk Miroslav, Mgr.
Blažková Růžena. RNDr., CSc.Koldová Helena, doc., RNDr., Ph.D.Perný Jaroslav, doc., PaedDr., Ph.D.Šlechtová Markéta, Ing., Bc., MPA
Bobek Josef, Mgr.Kupčáková Marie, RNDr., Ph.D.Procházka František, Mgr.Tlustý Pavel, prof., RNDr., CSc.
Fuchs Eduard, doc., RNDr., CSc.Lišková Hana, RNDr., Ph.D.Robová Jarmila, doc., RNDr., CSc.Zelendová Eva, RNDr.
Chemie
Bobková Zuzana, Mgr.Janoušková Svatava, doc., RNDr., Ph.D.Kutina Jiří, Mgr.Šidák Michal, Ing., Mgr.
Černá Martina, Mgr.Jodas Bořivoj, PhDr., Ph.D.Pražienka Miroslav, RNDr.
Čtrnáctová Hana, prof., RNDr, CSc.Kubištová Iva, RNDr., Ph.D.Rusek Martin, PhDr.
ICT
Brdička Bořivoj, Ing., Ph.D.Lána Martin, Mgr.Neumajer Ondřej, PhDr., Ph.D.Vik Jaroslav, Ing.
Berki Jan, Mgr., Ph.D.Lessner Daniel, Mgr.Podrázká Michala, Mgr.Vivial Aleš, Mgr.
Fanfulová, Eva, Ing.Mašláňová Alena, PhDr., Ph.D.Přichystalová Ivana, Mgr.Zeman Josef, Bc.
Hábová Kateřina, Mgr.Musilová Hana, Ing.Roubal Pavel, Ing.
Hawiger David, Mgr.Najman František, Mgr.Růžičková Daniela, Mgr.
Krula Pavel, Ing.Naske Petr, Mgr.Vaníček Jiří, doc. PaedDr., Ph.D.
Zeměpis, geografie
Červený Pavel, Mgr.Hofmann Eduard, doc., PaedDr., CSc.Knecht Petr, doc., Mgr., Ph.D.Vávra Jaroslav, RNDr., Ph.D.
Herink Josef, RNDr.Janoušková Eva, RNDr., Ph.D.Matušková Alena doc., PaedDr., CSc.
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Kitzbergerová Leonora, Mgr., Ph.D.Pastorová Markéta, PaedDr.Svatošová Zuzana, Mgr.Vančát Jaroslav, doc, PhDr., Ph.D.
Kusá Milena, Mgr.Růžičková Radka, Mgr., Ph.D.Šobáňová Petra, doc.; Mgr., Ph.D.
Makovský Miloš, Mgr.Svatošová Simona, Mgr.Uhl-Skřivanová Věra, PhDr., Ph.D.
Hudební výchova
Holubec Jiří, prof., PaedDr., Ph.D.Lišková Marie, Mgr.Prchal Jan, PaedDr.
Charalambidis Alexandros, PhDr.Palkovská Jana, doc., MgA.Stárek Jiří, Bc.
Film, video, tanec
Adler Rudolf, prof., Mgr.Blažíčková EvaMarušák Radek, doc., Mgr.
Přírodopis, biologie
Čiháková Kateřina, Mgr.Janštová Vanda, RNDr., Ph.D.Pražáková Martina, Mgr.
Daniš Petr, Mgr.Jáš Martin, RNDr., Ph.D.Pražienka Miroslav, RNDr.
Holec Jakub, Mgr.Kroufek Roman, PhDr., Ph.D.Svobodová Hana, Mgr.
Český jazyk
Aubraye Gabriela, Mgr.Havlínová Hana, Mgr., Ph.D.Mátlová Veronika, Mgr.Splavcová Hana, Mgr.
Babušová Gabriela, PaedDr.Kočvarová Ladislava, Mgr.Mlčoch Miloš, Mgr. Ph.D.Štěpáník Stanislav, PhDr., Ph.D.
Balharová Kamila, PhDr.Kolářová Ivana, Mgr.Nedvědová Jana, PeadDr.
Codlová JanaKonopa Rostislav, Mgr.Novotná Alena, Mgr.
Duhajská Alena, PaedDr.Martinec Ivo, PaedDr., CSc.Polák Milan, Mgr. Ph.D.
Literární výchova
Codlová JanaHrozová Markéta, Mgr., Ph.D.Koubek Petr, Mgr.Vala Jaroslav, doc., Mgr., Ph.D.
Harák Ivo, PeadDr., Ph.D.Jindráček Václav, PhDr., Ph.D.Lavičková Hana, Mgr., Ph.D.
Hník Ondřej, doc., PhDr., Ph.D.Koten Jiří, Mgr., Ph.D.Pacovská Jasňa, doc., PhDr., CSc.
Cizí jazyk, druhý cizí jazyk
Balílková Ludmila, Mgr.Konečný Jakub, PhDr., Ph.D.Roučková Jitka, Mgr.Trnová Michaela, Mgr.
Hartingerová Zdena, Mgr.Nádvorníková Olga, PhDr., Ph.D.Rozboudová Lenka, PhDr., Ph.D.Tůmová Jitka, PhDr.
Hulešová Martina, Mgr.Píšová Eva, Mgr.Šedivá Veronika, Mgr.Vojtková Naděžda, Mgr.
Chocholatá Jana, Mgr.Pokorná Kateřina, Mgr.Škorpíková Dagmar, Mgr.Zahradníková Jiřina, RNDr.
Dějepis
Beneš Zdeněk, prof., PhDr., CSc.Herink Josef, RNDr.Jurečková Martina, PhDr.Korcová Václava, Mgr.
Gracová Blažena, doc., PhDr., CSc.Hudecová Dagmar, PhDr.Kalčíková Martine, PhDr.Martinovský Pavel, Mgr.
Výchova k občanství, občanský a společenskovědní základ
Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D.Horák Ondřej, Mgr., Ph.D.Smetáčková Irena, doc. Phdr., Ph.D.Tichá Milena, PhDr., CSc.
Fajfr Marek, Mgr., Ph.D.Husák Jan, Mgr., Ph.D.Svobodová Zuzana, PhDr., Ph.D.Tomeček Slavoj, Mgr.
Hejduk Tomáš, Mgr., Ph.D.Květina Jan, Mgr., Ph.D.Šebešová Petra, Mgr., Ph.D.Trtíková Renáta, Mgr.
Hesová Alena, Mgr.Minařík Karel, Mgr.Štěrba Radim, PhDr., Ph.D.Václavík David, doc., PhDr., Ph.D.
Holubec Stanislav, doc., PhDr., Ph.D.Nohavová Alena, Mgr., Ph.D.Štrojsová Iva, Mgr.Vaníčková Vanda, Mgr., Ph.D.
Osobnostní a sociální výchova
Hrivíková Zuzana, Mgr.Nohavová Alena, Mgr., Ph.D.Vacek Pavel, doc., PhDr., Ph.D.Vorlíková Dagmar, Mgr. et Mgr.
Kachtíková Hana, Mgr.Šouláková BarboraValenta Josef, doc., PhDr., CSc.
Fyzika
Burdová Veronika, Mgr., Ph.D.Kácovský Petr, RNDr., Ph.D.Mandíková Dana, RNDr., CSc.Škrabánková Jana, doc., PaedDr., Ph.D.
Dvořák Dominik, RNDr., Ph.D.Kolář Petr, Mgr.Mechlová Erika, prof., RNDr., CSc.Šlégr Jan, RNDr., Ph.D.
Dvořáková Irena, RNDr., Ph.D.Koníček Libor, doc., RNDr., Ph.D.Musilová Jana, prof., RNDr., CSc.Švecová Libuše, RNDr., Ph.D.
Fidrmuc Jaroslav, Mgr.Koudelková Věra, Mgr., Ph.D.Randa Miroslav, RNDr., Ph.D.Tesař Jiří, doc., PaedDr., Ph.D.
Hejnová Eva, RNDr., Ph.D.Králík Jan, RNDr., CSc.Richterek Lukáš, Mgr., Ph.D.Žák Vojtěch, RNDr., Ph.D.
Holubová Renata, RNDr., CSc.Lacina Aleš, doc., RNDr., CSc.Snětinová Marie, Ph.D.
Bezpečnost a obrana
Diatková Nataša, Mgr.Polívka Petr, Mgr.Šiman Jaromír, plk., Mgr. MV
Gerhát Ivan, Ing., MASSalavcová Miroslava, PaedDr.Tilcerová Eleonóra, Mgr.
Kotrbová Jana, Mgr.Stuchlíková Judita, Mgr.Vangeli Benedikt, JUDr.
Tělesná výchova
Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D.Hrušková Pavlína, Mgr.Kopáčová Jitka, Mgr.Polívka Petr, Mgr.
Engelthalerová Zdeňka, Mgr.Kašpar Ladislav, PhDr., PaedDr., Ph.D.Kubricht Jaroslav, Mgr.Ticháčková Pavlína, Mgr.
Fialová Ludmila, prof., PaedDr., Ph.D.Knypl Jaroslav, Mgr.Petera Ladislav, PaedDr., CSc.Vlček Petr, PhDr., Ph.D.
Havel Rostislav, Mgr.Kočařová Jana, Bc., DiSPokorný Ladislav, PaedDr.Zeman Radek, Mgr.
Výchova ke zdraví
Hamřík Zdeněk, Mgr., Ph.D.Kovaříková Miroslava, PhDr., Ph.D.Šteflová Alena, MUDr., Ph.D., MPHTužilová Jitka, Mgr.
Hřivnová Michaela, Mgr., Ph.D.Kubrichtová Lenka, PaedDr.Švarcová Eva, PhDr., Ph.D.Záleský Pavel, Mgr.
Husák JanMarádová Eva, PaedDr., CSc.Trestrová Zdeňka, MUDr.
Kijanica Pavel, Mgr.Panošová Olga, Mgr.Tupý Jan, PaedDr.
Předškolní vzdělávání
Borkovcová Irena, PhDr., MBAKoťátková Soňa, doc., PaedDr., Ph.D.Splavcová Hana, Mgr.Vítečková Miluše, PhDr., Ph.D.
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D.Syslová Zora, doc., PhDr., Ph.D.Wiegerová Adriana, doc., PaedDr., Ph.D.
Hornáčková Vladimíra, PaedDr., Ph.D.Podpera Milan, Mgr., Ph.D.Šikulová Renata, doc., PhDr., Ph.D.
Johnová Jana, PhDr., Ph.D.Smolková Jana, Bc.Šmelová Eva, prof., PhDr., Ph.D.
Primární vzdělávání
Brtnová-Čepičková Ivana, doc., PaedDr., Ph.D.Hošpesová Alena, doc., PhDr., Ph.D.Podroužek Ladislav, doc., PaedDr., Ph.D.Šimik Ondřej, Mgr., Ph.D.
Havel Jiří, doc., Mgr., Ph.D.Johnová Jana, PhDr., Ph.D.Rašková Miluše, doc., PaedDr., Ph.D.Vavrdová Alena, Ph.D.
Havlínová Hana, Mgr., Ph.D.Maněnová Martina, doc., PaedDr., Ph.D.Stará Jana, PhDr., Ph.D.Wiegerová Adriana, doc., PaedDr., Ph.D.

Reklama

Související články

Výběr článků