Hlavní obsah

První pobočka zahraniční VŠ se přihlásila k plnění informační povinnosti

6. 7. 2017, 11:19
Novinky,

Prague College, soukromá pražská vysoká škola s výukou v angličtině, se na základě novely zákona o vysokých školách přihlásila na ministerstvo školství k plnění informační povinnosti jako pobočka zahraniční VŠ působící v ČR. Jako první škola tohoto typu získala oprávnění zde poskytovat vzdělávání ve studijních programech akreditovaných dle právních předpisů Velké Británie.

Foto: Prague College

Splněním informační povinnosti a zařazením do Registru VŠ je studium na Prague College postaveno na úroveň studia na vysokých školách v ČR.

Článek

Novela mimo jiné pomáhá realizovat odpovědnost státu za vysokoškolské vzdělávání na území ČR uskutečňované školami, které mají studijní programy akreditované v zahraničí.

Politická i akademická reprezentace se shodly na tom, že z hlediska principů právní regulace je přiměřené podrobit tuto oblast určitému státnímu dohledu, a to na ohlašovacím (pro evropské zahraniční vysoké školy) či povolovacím principu (pro mimoevropské).

Přehled o akreditovaných školách

„Podporuji úsilí MŠMT o převzetí jisté části zodpovědnosti za fungování a kvalitu zahraničních vzdělávacích institucí působících v Česku,“ uvedl ředitel Prague College Douglas Hajek.

Věří, že pro českou veřejnost je prospěšné získat přehled o školách, které poskytují řádně akreditované programy v souladu s právními a správními předpisy jejich domovských organizací. Zahrnutí zahraničních škol do Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů tuto úlohu podle něj plní.

Foto: Prague College

Budova školy v ulici Polská na Praze 2

Splněním informační povinnosti a zařazením do Registru vysokých škol je studium na Prague College postaveno na úroveň studia na vysokých školách v ČR.

To znamená, že její studenti mohou uplatňovat nárok na výhody plynoucí z takzvaného studentského statutu jako hrazené zdravotní pojištění, sociální dávky nebo daňové úlevy.

Češi tvoří necelou třetinu studentů

Prague College založená v roce 2004 nabízí více než pěti stovkám studentů ročně široké spektrum oborů v oblasti obchodu, managementu, financí, umění, designu, IT a médií.

V současné době tam působí studenti více než 70 různých národností. Češi se na celkovém počtu podílejí přibližně 30 procenty.

Reklama

Související články

Výběr článků