Hlavní obsah

Propouštíte? Pozor, exzaměstnanci mohou odnést klíčová firemní data

13. 1. 2010, 11:36
Právo, Petr Kotek

Propouštění, to zní nepěkně, a tak se o něm raději příliš nemluví. Snižování stavů je o něco málo přijatelnější. A co teprve taková optimalizace lidských zdrojů! Ať tak nebo tak, výsledkem je obvykle člověk na dlažbě.

Foto: Archiv firmy Office Pro, Právo

Ilustrační foto

Článek

Člověk, který nemá mnoho důvodů fandit bývalému zaměstnavateli, co si na něm takovou „optimalizaci“ vyzkoušel. Člověk, který často mívá sto chutí to pořádně osladit bývalému šéfovi, který ho zařadil na seznam nadbytečných, a s ním i celé firmě, co o něj už nestála.

Nedávno zveřejněný mezinárodní průzkum informační bezpečnosti společnosti Ernst & Young potvrdil, že možné odvety ze strany propuštěných zaměstnanců se obává až 75 % manažerů.

A ve světě stojícím na informačních technologiích nemusí být taková odveta vůbec obtížná. Stačí před nuceným odchodem zkopírovat důležitá data a nezapomenout přístupová hesla do informačních systémů.

Zášť a chuť poškodit firmu

Jan Fanta, partner oddělení podnikového poradenství a řízení rizik Ernst & Young, výsledky průzkumu komentuje: „Nepopiratelnou skutečností je, že v době recese někteří propuštění zaměstnanci pociťují vůči bývalému zaměstnavateli zášť a pak svým jednáním mohou společnost nejrůznějším způsobem poškozovat.“ I v českých podmínkách se podle něj setkáváme s pokusy o útok na podnikové informační systémy nebo s krádeží dat. „Je nezbytné, aby firmy analyzovaly možná rizika, jimž jsou v současné době vystaveny, a následně učinily potřebné preventivní kroky,“ říká Fanta.

Časté případy úniku dat jsou realitou, která nutí celosvětově 42 % společností zabývat se analýzou potenciálních rizik. Opat -ření, která by měla tato rizika minimalizovat, již přijalo nebo právě přijímá 26 % firem. Brzdou jsou ovšem limitované rozpočty, na které krize dopadá stejně jako na počty zaměstnanců.

Účinná opatření brzdí nízké rozpočty

Za „významnou“ či „závažnou“ komplikaci označilo výši odpovídajícího rozpočtu 50 % účastníků průzkumu. Jedná se tak o výrazný 17% nárůst v porovnání s rokem 2008. Navzdory tomu 40 % účastníků průzkumu počítá s navýšením ročních výdajů na zabezpečení dat na základě růstu podílu z celkových nákladů a 52 % plánuje udržet tyto výdaje na stávající úrovni.

„Do zabezpečení informací je dnes třeba investovat více. Podniková sféra v této oblasti zpočátku poněkud zaspala, a má-li stále vyššímu počtu hrozeb úspěšně čelit, musí dohnat, co zameškala. Ani zde se však nelze vyhnout působení vnějších ekonomických vlivů, a manažeři bezpečnosti tak musejí usilovat o vyšší účinnost a efektivnost opatření při zachování minimálních výdajů,“ vysvětluje Petr Plecháček, manažer IT poradenství a řízení technologických rizik v Ernst & Young v České republice.

Zavedení či zkvalitnění technologií zaměřených na prevenci úniku dat (tzv. Data Leakage Prevention) je hned druhou nejdůležitější prioritou firem týkající se zabezpečení informací pro období nadcházejících 12 měsíců – 40 % respondentů průzkumu zařadilo tuto iniciativu mezi tři nejvýznamnější priority v této oblasti vůbec. Prevence úniku dat je založena na kombinaci nástrojů a postupů sloužících k identifikaci, monitorování a ochraně citlivých dat a informací.

Průzkum E&Y 

Pravidelný globální průzkum o zabezpečení informací v roce 2009 připravila společnost Ernst & Young ve spolupráci s klienty divize auditu a podnikového poradenství a řízení rizik společnosti Ernst & Young z více než 60 zemí. Sběr dat probíhal v období od června do srpna 2009. Výsledky průzkumu byly získány zejména na základě rozhovorů s vedoucími pracovníky z přibližně 1900 společností ze všech významných průmyslových odvětví.

„Jedním z nejpřekvapivějších zjištění je nízký podíl společností, které šifrují data na přenosných počítačích svých zaměstnanců. V současné době tak činí pouze 41 % podniků, přičemž 17 % o tomto kroku uvažuje v příštím roce. Tento fakt je překvapivý zejména s ohledem na celkové množství úniků dat, k nimž dochází v důsledku ztráty nebo odcizení notebooků,“ dodává Plecháček.

Reklama

Související témata:

Výběr článků