Hlavní obsah

Profesor Milan Hejný je jedničkou mezi matikáři

12. 12. 2012, 12:00
Novinky, kil

Prof. Milan Hejný obdržel v rámci projektu „Českých 100 Nejlepších“ ocenění „MathProf ONE“ neboli jednička mezi matikáři. Cenu mu v těchto dnech předala ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

Foto: archiv Nakladatelství Fraus

Profesor Hejný přebírá ocenění z rukou ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové.

Článek

„Profesor Milan Hejný působící na Pedagogické fakultě UK v Praze je uznávaný didaktik matematiky, který propaguje nový způsob výuky matematiky, při kterém děti mohou vycházet ze svých každodenních zkušeností. Při řešení úloh tak děti matematice snáze porozumí.“ odůvodňuje volbu společnosti COMENIUS její prezident Karel Muzikář.

Matematika je klíčová

„Považujeme matematiku za jeden z klíčových elementů úspěšného, efektivního a objektivně přínosného vzdělávacího procesu. Metoda profesora Hejného pomáhá ke kvalitnímu matematickému základu, na kterém se může dále stavět a díky kterému se rozvíjí intelekt,“ dodává Karel Muzikář, podle nějž má tato metoda význam i pro firmy jakožto budoucí zaměstnavatele těchto dětí.

Vědomosti dosažené vlastní prací jsou trvalejší

Hlavní myšlenka originální metody, kterou profesor Hejný společně s doc. Darinou Jirotkovou a dalšími spoluautory vtělil do učebnic matematiky pro první až pátý ročník vydávaných nakladatelstvím Fraus, není nová. Spočívá v poznání, že když žák sám řešením vhodných úloh matematiku objevuje, tak jsou jeho znalosti pevnější a hlubší a trvalejší, než když ji učíme tak, že žák od učitele přebírá hotové poznatky a ukládá si je do paměti.

Učitel nevysvětluje, ale řídí diskusi

Sám Milan Hejný k tomu dodává: „Naše učebnice předpokládají, že učitel nic žákům nevysvětluje, pouze organizuje diskusi mezi žáky. Pro mnohé učitele je tato silně netradiční cesta výuky těžko pochopitelná a nepřirozená. Ale ve všech sledovaných třídách, ve kterých učitel dokázal překonat tradiční postupy, vidíme nejen výrazný vzestup znalostí žáků, ale i jejich radost z matematiky. Projevuje se to v soutěžích, jako je Cvrček, v nichž se tyto třídy umísťují na předních místech, přičemž i nejslabší žáci těchto tříd vykazují nadprůměrné výsledky.“

Reklama

Související témata:

Výběr článků