Hlavní obsah

Pro udělení „počítačových řidičáků“ testují nejlépe v Ostravě

18. 12. 2009, 9:00 – Ostrava
Právo, ťas

Jako nejúspěšnější testovací středisko pro takzvané „počítačové řidičáky“, přesněji European Computer Driving Licence (ECDL) v oblasti českého školství byla vyhodnocena Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Rozhodla tak Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), která je výhradním nositelem licence mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL.

Článek

ECDL je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti, která využívá praktické testy ke zjištění, zda je libovolná osoba schopna používat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodní definici počítačové gramotnosti.

Ekonomická fakulta VŠB-TU  v Ostravě tyto testy svým studentům nejen nabízí, ale jsou začleněny i do jejích vzdělávacích programů.

„Každý student se může rozhodnout, zda testy absolvuje. V případě jejich složení mu bude uznána zkouška ze základů informatiky,“ říká Dana Dluhošová, děkanka EKF VŠB-TU Ostrava. „Zájem o podstoupení testování ze strany studentů nás mile překvapil,“ prozrazuje Dluhošová a dodává, že do dnešního dne bylo úspěšně otestováno celkem 1666 studentů. Ti se pak mohou u potencionálních zaměstnavatelů prokázat kromě dosaženého vzdělání i certifikátem o úspěšném složení testů počítačové gramotnosti ECDL.

Testuje se už deset let

„Za deset let ECDL testování v České republice se podařilo otestovat téměř 45 tisíc osob a vydat kolem 34 tisíc dokladů počítačové gramotnosti,“ říká Jiří Chábera, manažer ECDL pro Českou republiku.

Koncept počítačové gramotnosti ECDL pokrývá dnes již téměř celý svět. ECDL testy jsou v současné době prováděny ve 160 zemích za stejných podmínek, stejným způsobem a se stejnými úkoly a otázkami. Ve všech zemích se jich doposud zúčastnilo celkem 9 286 181 osob, z toho v České republice ECDL testy absolvovalo 44 898 zájemců. ECDL certifikáty obdrželo 18 662 z nich, 15 738 získalo osvědčení ECDL start, které získá uchazeč po úspěšném složení čtyř ze sedmi testů, resp. oblastí počítačové gramotnosti.

Personalisté zatím neumějí certifikát využívat

„Ve světě je dnes koncept ECDL běžně využíván personalisty podobně, jako jsou využívány certifikace jazykových znalostí či jiných odborných dovedností. Ačkoli se jedná o jednoduchý, standardizovaný, objektivní a nezávislý nástroj, který je schopen s minimem nákladů zaměstnavatelům i zprostředkovatelům trhu práce značně usnadnit život a ušetřit či získat nemalé finanční prostředky, čeští zaměstnavatelé a personalisté jej zatím převážně nedokážou efektivně využívat a někteří se jeho využívání dokonce aktivně brání,“ říká Jiří Chábera a dodává, že to patrně souvisí s českou povahou.

Reklama

Související témata:

Výběr článků