Hlavní obsah

Přijímačky na střední? V testu z češtiny tipujte opatrně

1. 6. 2020, 16:45
Právo, Novinky, Barbora Cihelková

Přijímací zkoušky na střední školy se blíží, jejich jednotná část proběhne příští týden. Na co je důležité si dát pozor? Kupříkladu do testu z češtiny Cermat zařazuje textové ukázky, z nichž zadání vychází. Uchazeč třeba musí odhadem poznat, odkud daný text pochází. Na textových ukázkách se prověřuje i gramatika a pravopis. Obecně u češtiny i matematiky platí, že základ je nebýt zbrklý.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto

Článek

Literárněvědné znalosti se testují na ukázce z poezie i prózy. Uchazeč by měl umět rozeznat umělecký text od neuměleckého, najít v básni příklad metafory nebo třeba personifikace.

Do přijímaček na SŠ zbývá poslední týden. Trénujte práci s textem a počty

Věda a školy

Celkově platí, že za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení se neudělují záporné body. Pouze u otevřených úloh (tj. úloh bez nabídky odpovědí) se počet chyb promítá do celkového hodnocení. Tento princip se uplatňuje typicky u úloh, kde je úkolem vypsat slova s pravopisnou chybou, vybrat všechna zájmena a podobně.

Do lavic po jednom
Jak jednotné zkoušky proběhnou? Žáci budou rozděleni do učeben maximálně po patnácti tak, aby v každé lavici seděl jen jeden. Dozorující učitel rozdá testové sešity se zadáním jednotlivých úloh a záznamové archy pro zápis odpovědí. Každý žák by si měl zkontrolovat, jestli je na záznamovém archu správně uvedeno jeho jméno a evidenční číslo. Pokud ředitel školy nestanoví jinak, v průběhu zkoušky není dovoleno opustit učebnu. Po uplynutí časového limitu vybere učitel vyplněné záznamové archy.
Ministerstvo školství zaslalo na začátku května školám manuál s hygienickými standardy. Podle nich by měli příchozí použít dezinfekci na ruce. Ve třídě žáci ani učitelé roušku nosit nemusejí, pokud je mezi nimi zachován dvoumetrový rozestup.

Dalším typickým zadáním, které se v testech z českého jazyka a literatury objevuje, je úloha, v níž má žák správně seřadit jednotlivé části textu. Body však získá jedině v tom případě, že ve správném pořadí uvede všechny části.

I kdyby nesprávně prohodil třeba jen poslední dvě, zatímco první tři seřadil správně, udělí mu Cermat nula bodů.

Úlohy ze života aneb Traktor místo kružnice

Cermat a jeho traktor. Takové posměšné krycí jméno dostaly přijímací zkoušky předloni, kdy se vtipná parodie na úlohu s traktorem jezdícím dokola dostala na video kanál YouTube, kde je ke zhlédnutí dodnes.

O co šlo? Cermat jako obvykle projevil svou snahu „balit“ ve skutečnosti celkem jednoduché matematické příklady do slovních úloh připomínajících reálné situace ze života. Zmíněný traktor v pro mnohé žáky zapeklité úloze ve skutečnosti opisoval jen obyčejnou kružnici, jejíž poloměr měli uchazeči spočítat. Stačilo vlastně jen dosadit do vzorečku.

Problém je, že podobné typy úloh se v učebnicích moc často nevyskytují a narazit na ně poprvé u přijímaček v atmosféře nervozity nemusí být zrovna příjemná zkušenost.

Problém je, že podobné, matematicky vtipné typy úloh se v učebnicích moc často nevyskytují a narazit na ně poprvé u přijímaček v atmosféře nervozity nemusí být zrovna příjemná zkušenost.

Pohořet na podobném typu příkladů mohou nakonec i matematičtí nadšenci. V nedočkavosti nad početním řešením přehlédnou důležitou informaci a přijdou o body. Tady platí více než kdy jindy: číst pozorně a raději víckrát než jednou.

A jaké další úlohy se v testu z matematiky obvykle vyskytují? V úvodu bývají jednodušší početní příklady. Kdo nezazmatkuje a neudělá chybu třeba z nepozornosti, ten by je měl zvládnout.

Zákeřný záznamový arch

Odpovědi budete zapisovat do záznamového archu. Zápisy mimo něj nebudou předmětem hodnocení a nelze za ně získat body. Pro pomocné výpočty a poznámky můžete využít volné listy papíru.

Pište modrou nebo černou propiskou, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Nepoužívejte fixy, které se mohou propíjet, ani gumovatelná pera.

U geometrických úloh v testu z matematiky můžete ke konstrukci použít tužku, v záznamovém archu pak ale všechny čáry potřebné ke konstrukci obtáhněte propiskou.

Chcete-li odpověď opravit, zabarvěte původně zakřížkované pole a nově zvolenou odpověď vyznačte křížkem.

Hlídejte si číslování úloh. Není zbytečnější chyba než správná odpověď v nesprávném políčku. Ponechte si čas na závěrečnou kontrolu, zda jsou všechny odpovědi na svém místě.

Následovat budou slovní zadání, jako jsou úlohy o pohybu nebo společné práci. V testu pro čtyřleté studium bude možná také jedna nebo dvě rovnice a ve všech testech geometrie. Na konci bývá náročnější logická úloha.

Reklama

Související články

Maturanti se na koronavirus nevymlouvali

1. 6. 2020, 11:52

V pondělí nakonec přece jen začaly maturity, i když kvůli březnovému uzavření škol probíhalo letošní druhé pololetí výrazně jinak než obvykle. Přesto se...

Výběr článků