Hlavní obsah

Poradna: Ze Slovenska do ČR za prací aneb Jak je to s cizinci?

19. 8. 2014, 7:00

I po více jak 20 letech od rozpadu Československé republiky u nás stále pracuje velké množství Slováků – dokonce možná ještě víc než předtím. A díky této společné minulosti Slováky ani za cizince nepovažujeme, ačkoli jimi podle práva jsou. Z toho ale plynou povinnosti, které se na ně vztahují stejně jako na cizince z jiných zemí.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Som občanom Slovenskej republiky a tento rok som sa presťahoval za prácou do Prahy. Nastúpil som do práce od apríla a v júni u môjho zamestnávateľa prebehla kontrola a dostal pokutu, vraj kvôli tomu, že som sa neprihlásil na Úrad práce. Je to skutočne mojou povinnosťou alebo to bola chyba môjho zamestnávateľa? A ako je to s hlásením na cudzineckej polícii? To sa mám hlásiť dvakrát?

Zaměstnávání cizinců

Obecně je při zaměstnávání cizinců nutné postupovat zejména v souladu zákonem o pobytu cizinců, který řeší jejich samotný pobyt na území České republiky, a dále se zákonem o zaměstnanosti, který řeší jejich přístup na český pracovní trh.

Současně se také rozlišuje mezi tzv. cizinci ze třetích zemí a občany Evropské unie. Občané Evropské unie (do které Slovenská republika také patří) mají v tomto směru přístup do České republiky za prací výrazně jednodušší. Přesto se ani oni nevyhnou některým povinnostem, na které se bohužel poměrně často zapomíná.

Povinnost ohlásit místo pobytu

Jednou z povinností občana Evropské unie, který hodlá na území České republiky pobývat déle než 30 dní, je ohlásit na cizinecké policii místo svého pobytu, a to do 30 dnů ode dne jeho vstupu na území České republiky. Takto nahlášená adresa pak slouží jako primární kontaktní a identifikační adresa pro daného občana Evropské unie.

Povinnost nahlásit místo pobytu na cizinecké policii musí splnit přímo daný občan Evropské unie, pokud ovšem tuto povinnost za něho nesplní jeho ubytovatel (typicky hotel, ve kterém je ubytovaný). Za nesplnění této povinnosti pak hrozí přímo občanovi Evropské unie pokuta až 3.000,- Kč.

Povinnosti zaměstnavatele spojené se zaměstnáním cizince

Zaměstnavatel, který zaměstná cizince nebo občana Evropské unie, je povinen nejpozději v den jeho nástupu do práce písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce. Tato písemná informace musí obsahovat celou řadu údajů (jméno a příjmení zaměstnance, jeho adresu, číslo cestovního dokladu, druh práce, místo výkonu práce a další údaje stanovené zákonem).

Za nesplnění této povinnosti zaměstnavateli hrozí pokuta až 100.000,- Kč, ačkoliv se většinou s ohledem na relativně nízkou závažnost udělují pokuty nižší. V každém případě, však jde čistě o odpovědnost zaměstnavatele – samotného zaměstnance tedy nelze v této souvislosti jakkoliv sankcionovat.

Shrnutí

Ve vašem případě jste byl povinen pouze ohlásit na cizinecké policii místo vašeho pobytu. Oznámit váš nástup do práce byl už ale ze zákona povinen váš zaměstnavatel. Pokud tak neučinil a byla-li mu z tohoto důvodu udělena pokuta, je jen jeho odpovědností tuto pokutu uhradit – zaměstnavatel tedy není oprávněn tuto pokutu přenášet na vás nebo vás v této souvislosti jakkoliv sankcionovat.

Odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Může se Vám hodit na službě Firmy.cz:

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků