Hlavní obsah

Poradna: Zdraví už mi nedovolí pracovat, co dál

14. 6. 2011, 7:00

I když bychom chtěli, někdy zkrátka ze zdravotních důvodů není možné pokračovat v práci. Jak v takové situaci postupovat? Je nutné ukončit pracovní poměr, a jaké takové ukončení může mít důsledky? Této problematiky se dotýká dnešní dotaz z pracovněprávní poradny.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Článek
V dubnu 2011 mi byl přiznán 35% invalidní důchod. Ze zdravotních důvodů nemohu vykonávat práci, kterou jsem doposud dělal, a u zaměstnavatele jiná práce není. Rád bych se zeptal, jak mám postupovat: - dát výpověď ze zdravotních důvodů - budu mít v tom případě nárok na odstupné a podporu v nezaměstnanosti? - nebo mi dá výpověď zaměstnavatel ze zdravotních důvodů a budu mít nárok na odstupné a podporu v nezaměstnanosti?

Samotný fakt, že vám byl přiznán invalidní důchod, není ve vaší situaci rozhodující. Podstatné bude, zda vám byl vydán zařízením závodní preventivní péče lékařský posudek konstatující vaši dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost k výkonu práce. Pouze na základě tohoto lékařského posudku lze stanovit, že nejste nadále schopen vykonávat svoji dosavadní práci.

Pokud vám byl výše uvedený lékařský posudek vydán, je vhodné další postup s vaším zaměstnavatelem společně projednat. Základní povinností zaměstnavatele je nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práci, která by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti. V dané situaci by tedy měl zaměstnavatel dvě možnosti.

Převedení na jinou práci

První variantou je, že vás zaměstnavatel převede na jinou práci. Při tomto převedení bude povinen přihlížet k vašemu zdravotnímu stavu a pokud možno i k vaší kvalifikaci a z tohoto pohledu vás převést na pracovní pozici, která je pro vás vhodná. Ačkoliv lze doporučit, abyste se na případném převedení se zaměstnavatelem dohodl, je zaměstnavatel oprávněn vás převést i bez vašeho souhlasu.

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Pokud pro vás zaměstnavatel nebude mít jinou vhodnou pracovní pozici je oprávněn vám z důvodu vaší zdravotní nezpůsobilosti k výkonu práce dát výpověď. Je třeba však mít na paměti, že váš pracovní poměr skončí až uplynutím výpovědní doby. Vzhledem k tomu, že pro vás zaměstnavatel neměl jinou vhodnou práci, kam by vás mohl převést, nebude vám moci přidělovat práci ani během výpovědní doby. V tomto případě mu vzniknou tzv. překážky v práci na straně zaměstnavatele a po tuto dobu je vám povinen poskytovat náhradu mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku.

Odstupné

Odpověď na otázku, zdali máte nárok na odstupné, záleží na tom, jestli ke zhoršení vašeho zdravotního stavu došlo v důsledku pracovního úrazu (případně nemoci z povolání), či z jiného důvodu. Pokud důvodem vaší zdravotní nezpůsobilosti k výkonu práce je pracovní úraz nebo nemoc z povolání a zaměstnavatel vám z tohoto důvodu dá výpověď, náleží vám odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Odstupné by vám však například nepříslušelo, pokud by k úrazu došlo v důsledku nedodržení pokynů k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pokud zhoršení vašeho zdravotního stavu nemá souvislost s pracovním úrazem nebo s nemocí z povolání, odstupné vám rovněž nepřísluší.

Podpora v nezaměstnanosti

Co se týče dopadů případného skončení pracovního poměru na poskytování podpory v nezaměstnanosti, zde bude rozhodující, zda máte nárok na odstupné, či nikoliv. Pokud vám vznikl nárok na odstupné ve výši 12násobku průměrného měsíčního výdělku, pak se výplata podpory v nezaměstnanosti odloží o rok. Pokud nárok na odstupné nemáte, pak bude podpora v nezaměstnanosti vyplácena standardně po ukončení vašeho pracovního poměru.

Co se týče výše podpory v nezaměstnanosti, ta bude standardní (tedy nesnížená), jelikož důvodem skončení vašeho pracovního poměru by byl zdravotní stav, což je z hlediska zákona považováno za tzv. vážný důvod. Výše podpory tedy bude první dva měsíce 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 % vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku.

Výpověď ze strany zaměstnance

Jak uvádíte, možné řešení je i výpověď z vaší strany. Tu jako zaměstnanec můžete dát kdykoliv, a to jak ze zdravotních důvodů, tak i třeba bez uvedení důvodu. Vzhledem k vaší situaci však nemáte důvod s výpovědí spěchat a spíše je vhodné počkat, s jakým řešením přijde zaměstnavatel. Navíc pokud byste dal výpověď, tak i v případě, že by vaše zdravotní nezpůsobilost byla způsobena pracovním úrazem, odstupné by vám nenáleželo.

Dohoda jako ideální řešení

Jako ideální postup ve vaší situaci doporučujeme se se zaměstnavatelem sejít a společně se dohodnout na dalším postupu. Pokud by mělo dojít k ukončení vašeho pracovního poměru, můžete se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů. Vyhnete se tak případným sporům a můžete vzájemné vztahy postavit najisto. Pokud je důvodem vaší pracovní nezpůsobilosti pracovní úraz, tak i v případě uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru o nárok na odstupné nepřijdete.

Na dnešní dotaz odpovídala Romana Kaletová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen aliance Ius Laboris.

Reklama

Související články

Výběr článků