Hlavní obsah

Poradna: Přijetí daru od dodavatele vašeho zaměstnavatele jako důvod k výpovědi

24. 5. 2011, 7:00

Bonboniéry, květiny případně lahev dobrého vína. S různými pozornostmi během výkonu zaměstnání se setkáváme poměrně často. Ovšem i zde existuje určitá hranice a při přijímání jakéhokoliv dárku v souvislosti s výkonem práce by tak měli být zaměstnanci obezřetní.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Pracuji jako asistentka u velké společnosti a zajišťuji chod kanceláří. Jedním z mých úkolů je i objednávání veškerých kancelářských potřeb. V dubnu jsem zničehonic dostala výpověď. Důvodem je prý mé „jednání v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele“. Měla jsem se tohoto špatného jednání dopustit, když jsem od společnosti, která nám dodává kancelářské potřeby, přijala za každou velkou objednávku poukaz na thajské masáže. Firma mi taky vyčítala, že kancelářské potřeby, které odebíráme, jsou oproti ostatní konkurenci předražené. Mohu se proti tomuto napadení této nějak bránit? Já jsem ty poukázky nevyžadovala, dostávala jsem je jen jako pozornost.

Pokud jste v pracovněprávním vztahu a vaší pracovní náplní je mimo jiné výběr vhodných dodavatelů kancelářských potřeb, přijetí daru od takového dodavatele může skutečně být považováno za porušení vaší pracovní povinnosti nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, tak jak bylo uvedeno ve výpovědi, kterou jste z tohoto důvodu obdržela.

Bez ohledu na to, zda přijetí daru ovlivnilo či neovlivnilo váš výběr dodavatele kancelářských potřeb, zaměstnavatel se může důvodně domnívat, že přijetím tohoto daru byla narušena vaše nestrannost. Zvláště pak ve spojení se skutečností, že cena kancelářských potřeb, které jste odebírala, byla nadhodnocená, lze vaše jednání považovat za výkon práv a povinností na úkor zaměstnavatele. Nelze pak vyloučit, že takové jednání může být důvodem k ukončení pracovního poměru.

Jak o přijetí daru rozhodl Ústavní soud?

Tento závěr dokonce potvrdil ve svém rozhodnutí i Ústavní soud České republiky, když řešil obdobný případ. Ústavní soud posoudil jako přiměřenou reakci zaměstnavatele okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance, který se podílel na výběru nejvhodnějších nabídek předložených dodavateli a v této souvislosti přijal od jednoho dodavatele dar na úhradu své zahraniční cesty v částce přibližně 50 000 Kč.

V případě, že cena kancelářských potřeb, které jste objednávala, byla skutečně nepřiměřená a nadhodnocená, nelze dokonce vyloučit, že takovouto objednávkou jste mohla zaměstnavateli způsobit škodu a zaměstnavatel může v zákonném rozsahu tuto škodu po vás požadovat nahradit.

Lze vůbec někdy dar přijmout?

Na druhou stranu pokud by například váš zaměstnavatel o přijímání darů věděl a s jeho poskytováním by souhlasil a zároveň by cena za kancelářské potřeby byla odpovídající a odůvodněná, důvod k výpovědi by zde dán nebyl. Každý takový případ je ovšem vždy nutné posuzovat individuálně a na základě veškerých daných okolností.

Pro vyloučení rizik vždy zaměstnancům doporučujeme vůbec žádné dárky ani pozornosti od dodavatelů nepřijímat. Ze strany zaměstnavatele to skutečně může být považováno za jednání v rozporu s jeho oprávněnými zájmy. Pokud by se stalo, že nějaká pozornost je k dodávce přibalena, radíme o tom hned informovat zaměstnavatele a domluvit se s ním, zda si můžete tento dárek ponechat, nebo s ním máte naložit jinak (zejména jej vrátit dodavateli).

Rada na závěr

V případě, že jste přesvědčena, že vám výpověď byla dána neoprávněně, doporučuji se obrátit na zaměstnavatele a vysvětlit mu znovu celou situaci. Můžete mu zkusit například předložit ceny konkurenčních kancelářských potřeb a požádat ho, aby výpověď vzal zpět s vaším souhlasem. Pokud však zaměstnavatel na výpovědi bude přesto trvat, nezbude vám nic jiného, než celou záležitost řešit soudní cestou. Pro tento případ vám však doporučujeme vyhledat právní pomoc.

Na dnešní dotaz odpovídala Nataša Randlová, advokátní kancelář Randl Partners, člen Ius Laboris.

Reklama

Výběr článků