Hlavní obsah

Poradna: Vyznačení příchodu do práce a odchodu z práce

10. 5. 2016, 7:00

Jsou profese, u kterých je nutné se před začátkem směny převléci do pracovního oděvu a po skončení výkonu práce se např. umýt či vykonat další související činnosti. Započítávají se tyto činnosti do rozvržené pracovní doby? Nebo je nutné je vykonat před začátkem, resp. po skončení směny?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Zaměstnavatel nás nutí píchnout v montérkách na začátku směny a po skončení směny odpíchnout taky v montérkách, teprve poté se jdeme umýt a převléci do civilu. Jak to tedy je? Zaměstnavatel nám tvrdí, že jedná podle zákoníku práce.

Pracovní doba

Pracovní doba je dobou, po kterou je zaměstnanec povinen vykonávat práci pro zaměstnavatele, resp. dobou, po kterou je zaměstnanec povinen být připraven na pracovišti k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, který zároveň určuje začátek a konec směn.

Povinnost být na začátku směny připraven

V souladu s výše uvedeným je tedy povinností každého zaměstnance být na začátku směny přítomen na svém pracovišti připraven konat práci a opustit jej až po konci směny. Převlékání do pracovního oděvu, očista a další činnosti před a po výkonu práce se do pracovní doby běžně nezahrnují, takže tyto činnosti je zaměstnanec povinen vykonat před začátkem své směny a po jejím skončení.

Z toho pravidla ale opět existují výjimky – kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis zaměstnavatele může obsahovat ustanovení, že doba na převlečení a umytí je v určitém rozsahu zahrnuta do pracovní doby. V takovém případě může tyto činnosti zaměstnanec učinit po začátku směny a před jejím skončením. V praxi se bude nejčastěji jednat o benefit poskytovaný v těžkých výrobních provozech, kde se např. hodně práší a očista je tak časově mnohem náročnější.

Shrnutí

Pokud nemáte uzavřenou kolektivní smlouvu anebo vnitřní předpis nestanoví jinak, zaměstnavatel po vás v souladu se zákoníkem práce může požadovat, abyste byl na začátku směny připraven k práci na pracovišti (tedy v montérkách, které jsou vaším pracovním oděvem) a pracoviště opouštěl (stále ještě v montérkách) až po skončení směny.

V tomto směru je vaší povinností dostavit se na pracoviště v dostatečném předstihu, abyste měl čas na převlečení do pracovního oděvu. Stejně tak musíte počítat s tím, že ani čas na očistu po výkonu práce se do vaší pracovní doby nezapočítává a umýt se tedy můžete až po skončení směny.

Pokud vám tedy směna začíná např. v 7:00, nestačí, abyste si v 7:00 vyznačil příchod na pracoviště a až poté se šel převléci do pracovního oděvu. V takovém případě byste totiž porušil svou povinnost být na začátku své směny na pracovišti připraven vykonávat práci podle pokynů vašeho zaměstnavatele, což by ve výsledku (zejména v závislosti na délce a opakování vašich pozdních příchodů/brzkých odchodů) mohlo vést nejen k upozornění na porušování vašich pracovních povinností, ale následně také k výpovědi z pracovního poměru.

Odpovídala Gabriela Píková z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Poradna: Těhotenství a riziková práce

26. 4. 2016, 7:00

Řada žen dnes vykonává fyzicky náročné práce nebo pracuje s chemikáliemi a nejrůznějšími druhy záření. Ačkoli tyto práce jejich zdraví běžně neohrožují, mohou...

Výběr článků