Hlavní obsah

Poradna: Prohlubování kvalifikace – musím si ho platit?

17. 9. 2013, 7:00

V dnešní době, kdy se téměř všechny obory rychle vyvíjí, je obvyklé, že zaměstnavatelé posílají své zaměstnance na různé kurzy, školení anebo jiné vzdělávací akce, aby si prohloubili svou kvalifikaci a stíhali se přizpůsobit vývoji svého oboru. Co když se ale objeví zaměstnavatel, který požaduje, aby si zaměstnanci toto prohlubování zcela nebo aspoň částečně uhradili. Má na to právo?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Pracuji jako účetní u svého zaměstnavatele již déle než dva roky. Nedávno se zaměstnavatel rozhodl, že by bylo dobré, kdybychom si s kolegy prohloubili kvalifikaci v kurzu pro firemní účetní. Problémem je, že kurz stojí 50 000 Kč a zaměstnavatel požaduje, abychom se na této částce z poloviny podíleli. Má na to  právo?

Prohlubování kvalifikace

Při prohlubování kvalifikace zaměstnanec nezískává kvalifikaci novou, ale prohlubuje si tu svoji stávající. To znamená, že se nemění podstata jeho práce – zaměstnanec bude dál konat druh práce, který si sjednal se zaměstnavatelem.

Zaměstnanec si může prohlubovat kvalifikaci účastí na různých kurzech (včetně jazykových), školeních, stážích nebo na odborných konferencích a kongresech.

Účast na prohlubování kvalifikace

Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci prohlubování kvalifikace uložit a zaměstnanec je pak povinen si kvalifikaci prohloubit. Účast na prohlubování kvalifikace se považuje za výkon práce a zaměstnanci tak náleží mzda nebo plat a případné příplatky, pokud se například kurz koná mimo stanovenou pracovní dobu. Pokud se prohlubování kvalifikace koná mimo sjednané místo výkonu práce, má zaměstnanec rovněž nárok na cestovní náhrady.

Náklady na prohlubování kvalifikace

Zaměstnavatel je povinen náklady na prohlubování kvalifikace zaměstnanci hradit. Pouze pokud zaměstnanec požádá o absolvování prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se zaměstnanec na těchto nákladech podílet.

Například když zaměstnavatel zaměstnanci poskytne skupinový kurz anglického jazyka, ale zaměstnanec by raději angličtinu studoval individuálně a zaměstnavatel mu vyhoví, může po zaměstnanci požadovat, aby mu uhradil náročnější formu kurzu - v našem případě zaměstnavatel může požadovat úhradu rozdílu mezi skupinovým a individuálním studiem, a to buď plnou, nebo částečnou. Bude tedy záležet na domluvě zaměstnavatele a zaměstnance.

Shrnutí

Vyrozuměli jsme, že po zaměstnavateli finančně náročnější kurz nepožadujete a že se zaměstnavatel sám rozhodl poslat vás na dražší kurz. Nejste tedy povinna se na kurzu finančně podílet – veškeré náklady je tak povinen hradit váš zaměstnavatel. Na druhou stranu jste povinna se předmětného kurzu účastnit, protože prohlubování kvalifikace je považováno za výkon vaší práce.

Odpovídali Nataša Randlová a Matěj Novák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Poradna: Buď uklidíš, nebo poletíš

10. 9. 2013, 7:00

Každý šéf se občas pozastaví nad tím, jak vypadají pracovní stoly, popř. kanceláře jeho podřízených. Mnohdy takové pracovní prostředí vypovídá mnohé...

Výběr článků