Hlavní obsah

Poradna: Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou

9. 10. 2012, 7:00

Když se řekne pracovní poměr na dobu určitou, asi každý ví, co si pod tím představit – zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem pracovní poměr na předem stanovenou dobu. Ale jak tato doba může být dlouhá, zda má zaměstnavatel právo tuto dobu prodlužovat nebo zkracovat a jak často to může činit, to již příliš známé není.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Zaměstnavatel se mnou opakovaně sjednával pracovní poměr na dobu určitou, naposledy od 1. 11. 2011 do 31. 1. 2012, od 1. 2. 2012 do 31. 5. 2012 a od 1. 6. do 30. 9. 2012. Myslím, že už mám nárok na pracovní poměr na dobu neurčitou. Ale mám signály, že mi zaměstnavatel bude chtít smlouvu prodloužit opět na dobu určitou. Proto se ptám, jestli můj názor, že příští smlouva má být už na dobu neurčitou, je správný.

Pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní smlouva může obsahovat ujednání o době trvání pracovního poměru. Tato doba může být sjednána pevným datem nebo vymezena dobou trvání určitých prací či jinou skutečností.

Maximální doba trvání pracovního poměru na dobu určitou

Zákoník práce stanoví, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž stranami nesmí přesáhnout tři roky ode dne vzniku pracovního poměru na dobu určitou. Opakována může být nejvýše dvakrát. Maximální délka pracovního poměru na dobu určitou tak může v součtu činit až 9 let (při využití maximální délky 3 roky a dvojího prodloužení 3 + 3 + 3 roky), ale může se jednat i o kratší dobu, pokud strany nevyužijí maximální délku a prodlužují po kratších úsecích (např. 2 měsíce + 2 měsíce + 3 měsíce).

Pracovní poměry uzavřené před rokem 2012

To, co je řečeno výše, platí v plném rozsahu pouze pro pracovní poměry na dobu určitou uzavřené po 1. 1. 2012. Před tímto datem počty opakování nebyly limitovány, pouze byla upravena maximální délka – 2 roky (s možností uplatnění zákonných výjimek).

Pracovní poměr na dobu určitou uzavřený před začátkem roku 2012, který stále trvá, se považuje za první úsek a nepřihlíží se k tomu, zda byl před rokem 2012 prodlužován či jinak opakován. Takovýto pracovní poměr tedy mohou strany ještě dvakrát prodloužit.

Jak se na hledí na zaměstnance, který byl zaměstnán na dobu určitou i po uplynutí lhůty?

Pokud byly vyčerpány výše uvedené možnosti, může být další pracovní poměr na dobu určitou uzavřen až po uplynutí 3 let. V případě, že by strany chtěly v pracovním poměru pokračovat, budou si muset sjednat již dobu neurčitou.

Dojde-li k tomu, že pravidla doby určité nebudou respektována, může se zaměstnanec bránit tím, že před uplynutím sjednané doby zaměstnavateli písemně oznámí, že trvá na tom, aby jej dále zaměstnával. Pak se na něj hledí jako by uzavřel pracovní poměr na dobu neurčitou. V případě, že by se zaměstnavatel s jeho tvrzením neztotožnil, musí zaměstnanec do 2 měsíců od dne, kdy měl pracovní poměr uplynutím sjednané doby skončit, uplatnit návrh na určení u soudu.

Shrnutí

Skutečně už máte právo na to, aby s vámi zaměstnavatel v případě zájmu o další trvání zaměstnání uzavřel pracovní poměr na dobu neurčitou. Pokud by tak neučinil a vy jste se situací nebyl spokojen, budete muset zaměstnavateli písemně před uplynutím sjednané doby oznámit, že trváte na dalším zaměstnávání. V případě, že by s vámi zaměstnavatel po tomto oznámení neuzavřel pracovní poměr na dobu neurčitou, nezapomeňte, že k prosazení svého práva budete ještě muset ve výše uvedené lhůtě uplatnit návrh na určení u soudu.

Odpovídali  Nataša Randlová a Matěj Novák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků