Hlavní obsah

Poradna: Pracovní doba mladistvých zaměstnanců

11. 10. 2016, 11:34

Existují určité skupiny zaměstnanců, které je podle zákoníku práce třeba chránit nad rámec běžné zaměstnanecké ochrany. Mezi tyto patří mimo jiné i mladiství zaměstnanci. Jak se projevuje zvláštní ochrana konkrétně v pracovní době mladistvého zaměstnance? Může mu být přidělena noční směna? A může pracovat přesčas?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Článek
Mám dotaz ohledně pracovní doby. Dostal jsem nabídku na celoroční brigádu, která by mohla zahrnovat i občasné noční směny, případně práce přesčas. Letos mi bylo šestnáct let. Omezuje mě zákon v tomto ohledu nějak?

Délka pracovní doby a nárok na přestávku

Pro mladistvé zaměstnance, tedy všechny zaměstnance mladší 18 let, platí, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí překročit hranici osm hodin. Délka týdenní pracovní doby mladistvého tedy nesmí být delší než 40 hodin, a to ani po připočtení jakýchkoli dalších pracovních vztahů, které mladistvý uzavřel např. s jinými zaměstnavateli.

Dále musí mít mladistvý zaměstnanec mezi jednotlivými směnami dobu nepřetržitého odpočinku v délce nejméně 12 hodin.

Mladistvý zaměstnanec může výjimečně pracovat v noci, pokud již dosáhl věku 16 let a pokud je to třeba pro jeho výchovu k povolání. Nesmí to ale přesáhnout hodinu.

Co se týče nároku na přestávku v práci na jídlo a oddech, ta vzniká mladistvému zaměstnanci již po 4,5 hodiny nepřetržité práce, a to v běžné délce, tedy nejméně 30 minut. Stejně jako u „dospělých“ zaměstnanců může být přestávka rozdělena, avšak alespoň jedna její část musí činit minimálně 15 minut. Přestávka přitom nesmí být poskytována na začátku ani na konci směny.

Práce v noci a přesčasy

Jak práce v noci, tak práce přesčas jsou zákoníkem práce pro zaměstnance mladší 18 let zakázány. Oproti absolutnímu zákazu práce přesčas je ovšem zákaz noční práce značně zmírněn. Mladistvý zaměstnanec může výjimečně pracovat v noci, pokud již dosáhl věku 16 let, a pokud je to třeba pro jeho výchovu k povolání.

Doba noční práce mladistvého však nesmí přesahovat jednu hodinu a musí bezprostředně časově navazovat na jeho denní pracovní dobu. To znamená, že noční část směny nezletilého může trvat od 22.00 do 23.00, pokud denní část jeho pracovní doby končí ve 22.00, anebo od 5.00 do 6.00, pokud jeho denní pracovní doba začíná v 6.00.

Navíc, je-li to pro ochranu nezletilého zaměstnance nezbytné, musí tuto práci vykonávat pod dozorem osoby starší 18 let.

Shrnutí

Jak vyplývá z předchozích odstavců, práce přesčas i noční směny jsou ve vašem případě zákoníkem práce zakázané. Pro práci přesčas je tento zákaz absolutní, práce v noci je přípustná pouze ve formě jakéhosi „přesahu“ denní pracovní doby do nočních hodin s tím, že tato situace by měla nastat jen výjimečně a za výše uvedených podmínek.

Mimo téma pracovní doby je třeba ještě připomenout, že některé práce jsou pro mladistvé zaměstnance zakázány úplně. Jedná se především o práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

V obecné rovině jsou také zakázány práce nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé zdraví mladistvých anebo práce, při nichž jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému riziku úrazu či při kterých může být ohroženo zdraví či bezpečnost jiných osob.

Odpovídali Gabriela Píková a Daniel Oborák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Poradna: Neproplácená práce přesčas

20. 9. 2016, 7:14

Každému se někdy stane, že musí zůstat v práci déle a pracovat přesčas. Někteří zaměstnavatelé však mají tendenci práci přesčas zneužívat a namísto přijetí...

Výběr článků