Hlavní obsah

Poradna: Může si zaměstnanec převádět dovolenou do dalšího roku?

14. 3. 2017, 7:08

Většina z nás se na svou každoroční zaslouženou dovolenou těší a mnozí už dlouho dopředu přemýšlí, kde a jak ji prožijí. Někteří zaměstnavatelé však zaměstnancům dovolenou nechtějí nechat vyčerpat, neboť to pro ně znamená provozní komplikace a zvýšené náklady. Jak v takové situaci postupovat?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Chtěla bych poprosit o radu, když mi zaměstnavatel odmítá proplatit náhradu za nevyčerpanou dovolenou. V roce 2016 jsem si nemohla vyčerpat ani jeden den dovolené a teď mi zaměstnavatel sdělil, že mi ani dovolenou nebude proplácet. Kam se můžu obrátit nebo jak mám postupovat dál?

Účel dovolené

Účelem dovolené je poskytnout zaměstnanci čas, aby se zregeneroval, odpočinul si, měl možnost věnovat se koníčkům a rodině - a odpočatý byl poté schopen řádně vykonávat své zaměstnání.

Zákoník práce proto stanoví nejen minimální délku dovolené, která činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce, ale také že by alespoň jedna její část měla trvat alespoň 2 týdny v kuse.

Doba čerpání dovolené

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, a to písemně, nejpozději 14 dní předem (pokud se nedohodl se zaměstnancem na jiné lhůtě). Konkrétní termín dovolené může zaměstnavatel určit dle svého uvážení s tím, že by měl ale vycházet z rozvrhu dovolené, který musí být předem schválen odborovou organizací a/nebo radou zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele působí.

Případná nevyčerpaná dovolená v žádném případě nepropadá.

Při sestavování rozvrhu dovolené by měl zaměstnavatel přihlížet nejen ke svým provozním potřebám, ale také k oprávněným zájmům zaměstnance (například u zaměstnanců s dětmi zohlednit období školních prázdnin). Zaměstnavatel se však při určování dovolené může od rozvrhu odchýlit – kupříkladu z provozních důvodů nebo po dohodě se zaměstnancem.

Nevyčerpaná dovolená

Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen zajistit, aby zaměstnanec celou dovolenou vyčerpal v tom kalendářním roce, ve kterém mu na ni vznikl nárok, a to prostřednictvím svého výše uvedeného práva jednostranně určovat zaměstnanci dobu čerpání dovolené. Případná nevyčerpaná dovolená však v žádném případě nepropadá.

V případě, že v důsledku překážek v práci na straně zaměstnance nebo naléhavých provozních důvodů (jiné důvody zákon netoleruje) nedojde k vyčerpání dovolené v tom kalendářním roce, ve kterém na ni vznikl nárok, je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci dovolenou tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal nejpozději do konce následujícího roku (případně po skončení překážek v práci).

Navíc, pokud zaměstnavatel neurčí zaměstnanci čerpání dovolené ani do 30. 6. následujícího roku, vznikne zaměstnanci právo, aby si dovolenou určil sám. Pravidla pro určování dovolené zaměstnavatelem jsou obdobná pravidlům platícím pro zaměstnavatele – zaměstnanec tedy musí informovat o termínu čerpání dovolené písemně a nejméně se 14denním předstihem.

Proplácení dovolené

Zákoník práce umožňuje poskytnout finanční náhradu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě, že ke dni skončení pracovního poměru má zaměstnanec nárok na zbývající dovolenou.

V  jiném případě není možné dovolenou „proplatit“, a to ani na základě dohody zaměstnance se zaměstnavatelem. Nevyčerpaná dovolená se tak až do skončení pracovního poměru neustále „kumuluje“.

Shrnutí

Nárok na náhradu za nevyčerpanou dovolenou vám vznikne až v případě skončení pracovního poměru. Dříve ji požadovat nemůžete.

Zaměstnavatel je však povinen určovat vám čerpání dovolené – pokud tuto povinnost porušuje, doporučujeme nejdříve kontaktovat zaměstnavatele a následně se případně obrátit na inspektorát práce. Nevyčerpanou dovolenou za rok 2016 si navíc můžete v případě, že vám zaměstnavatel neurčí její čerpání ani do 30. 6. 2017, určit po tomto datu sama.

Odpovídal Tomáš Neuvirt z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Poradna: Mohu do práce se zbraní?

28. 2. 2017, 7:19

Někteří zaměstnanci se v práci dostávají do nebezpečných situací. Platí to například pro zaměstnance pracující jako ostraha objektů či osob. Mohou takoví...

Výběr článků