Hlavní obsah

Poradna: Nevyčerpaná dovolená a pracovní neschopnost

17. 5. 2016, 7:00

V pracovním poměru je zaměstnavatel tím, kdo určuje dobu čerpání dovolené svých zaměstnanců. I on je ovšem vázán určitými pravidly uvedenými v zákoníku práce. Jak je to s možností převodu dovolené do následujícího kalendářního roku? Jak postupovat, pokud je zaměstnanec dlouhodobě nemocný? A může si zaměstnanec v některých případech určit čerpání dovolené sám?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na čerpání dovolené v červenci 2016. Z důvodu dlouhodobé nemoci jsem byla v pracovní neschopnosti od 27. 7. 2015 do 30. 4. 2016. U zaměstnavatele pracuji 9 let a kvůli nemoci mám z roku 2015 nevybraných 21 dnů dovolené.

Převod nevyčerpané dovolené do dalšího roku

Obecně platí, že zaměstnavatel má povinnost určit dobu čerpání dovolené tak, aby byla vyčerpána do konce kalendářního roku, ve kterém na ni vznikl nárok. Tuto povinnost zaměstnavatel nemá, pokud tomu brání překážky v práci na straně zaměstnance (např. dlouhodobá nemoc nebo rodičovská dovolená) nebo naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele. Pokud však v daném kalendářním roce dovolená vyčerpána není, převádí se do následujícího kalendářního roku.

Pro čerpání převedené dovolené v následujícím roce navíc platí zvláštní pravidlo: Jestliže zaměstnavatel nenařídí zaměstnanci dobu čerpání dovolené do 30. června, může si zaměstnanec určit dovolenou sám, bez souhlasu zaměstnavatele. Musí ovšem zaměstnavateli písemně oznámit čerpání dovolené minimálně 14 dnů předem.

Když zaměstnanec svého práva na vlastní určení dovolené nevyužije, ani tehdy jeho nárok na dovolenou nezaniká. Pokud zaměstnanci není dovolená poskytnuta ani do konce následujícího roku (z důvodu dočasné pracovní neschopnosti nebo čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené), je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci čerpání dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Dovolená tedy v žádném případě tzv. nepropadá. Pouze pokud dojde k ukončení pracovního poměru, má zaměstnanec nárok na proplacení nevyčerpané dovolené.

Krácení dovolené

Neodpracuje-li zaměstnanec pro překážky v práci větší množství dní v roce, může se jeho nárok na dovolenou krátit. Jedná se zejména o dlouhodobou pracovní neschopnost nebo rodičovskou dovolenou. Nárok na dovolenou může být taktéž krácen za neomluveně zameškanou směnu.

V případě dlouhodobé nemoci krácení probíhá následujícím způsobem: Za prvních 100 zameškaných směn se dovolená krátí o dvanáctinu své běžné délky a za každých dalších 21 zameškaných směn o další dvanáctinu. Pokud ovšem pracovní poměr zaměstnance trval po celý kalendářní rok, nesmí délka krácené dovolené klesnout pod hranici dvou týdnů.

Shrnutí

Na čerpání dovolené z předešlého kalendářního roku máte nárok – tato dovolená vám nepropadá. Doporučujeme si však ověřit, zda z důvodu vaší dlouhodobé nemoci nedošlo k jejímu krácení.

Pokud vám zaměstnavatel sám nenařídí dovolenou z předešlého roku do 30. června, máte právo si určit dobu jejího čerpání sama – ovšem s tím, že zaměstnavatele písemně informujete 14 dní předem. Když se tyto lhůty poskládají, vyjde z toho, že pokud si sama určíte dobu čerpání vaší dovolené, bude to moci být fakticky nejdříve od poloviny července. Na dřívějším termínu se budete muset se zaměstnavatelem domluvit.

Odpovídal Michal Peškar z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Poradna: Těhotenství a riziková práce

26. 4. 2016, 7:00

Řada žen dnes vykonává fyzicky náročné práce nebo pracuje s chemikáliemi a nejrůznějšími druhy záření. Ačkoli tyto práce jejich zdraví běžně neohrožují, mohou...

Výběr článků