Hlavní obsah

Poradna: Může zaměstnavatel propustit zaměstnance, kterého „přistihl“ opilého v době jeho pracovní neschopnosti?

16. 7. 2013, 7:00

Od roku 2012 přibyl zaměstnavateli nový prostředek, jak může postihnout zaměstnance, když zvlášť hrubým způsobem poruší své povinnosti v době pracovní neschopnosti – může jej propustit. Do jaké míry ale musí zaměstnanec svou povinnost porušit a podle čeho je vůbec míra určována?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
„Vlastním jedno malé truhlářství – mám tu pár lidí, a když mi někdo onemocní, je to pro mě opravdový problém (nestíhám včas zakázky, lidé pak chtějí slevu, atd.). Včera mě ale zaskočil jeden zaměstnanec, který už je týden na neschopence doma a večer jsem ho potkal úplně opilého v hospodě. Známý mi říkal, že ho teď za to můžu i vyhodit. Je to pravda? Vidělo ho spousty lidí a také hospodský, který mu už ani nechtěl nalévat.“

Povinnost zaměstnance v dočasné pracovní neschopnosti

V době dočasné pracovní neschopnosti je zaměstnanec povinen dodržovat povinnosti, které vyplývají z režimu dočasně práce neschopného zaměstnance.

Po dobu prvních 21 dní pracovní neschopnosti je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, jestli dodržuje některé povinnosti – jestli se v pracovní neschopnosti zdržuje v nahlášeném místě pobytu a dodržuje dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel již ale nemůže dohlížet například na to, jestli zaměstnanec dodržuje lékařem stanovený léčebný režim (tj. zda řádně užívá léky, apod.).

Nedodržení povinnosti a sankce

Zjistí-li zaměstnavatel v prvních 3 týdnech pracovní neschopnosti zaměstnance, kdy mu poskytuje náhradu mzdy, že zaměstnanec své povinnosti (místo pobytu, dodržení vycházek) porušil, má právo jej sankcionovat – může mu snížit náhradu mzdy, případně ji zcela odebrat.

Od roku 2012 existuje nová sankce, a to možnost rozvázat se zaměstnancem v dočasné pracovní neschopnosti pracovní poměr výpovědí, pokud během prvních 21 dní pracovní neschopnosti porušil své povinnosti zdržovat se v nahlášeném místě pobytu nebo dodržovat režim povolených vycházek zvlášť hrubým způsobem. V případě výpovědi z tohoto důvodu již ale zaměstnavatel nesmí zaměstnanci snížit/neposkytnout náhradu mzdy – šlo by o zakázané zdvojení sankcí.

Porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem

Pojem „porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem“ není dosud nikde definován. Obecně se ovšem předpokládá, že by se tak posoudil případ, kdy by zaměstnanec v pracovní neschopnosti například odjel na dovolenou do ciziny nebo vykonával práci pro jiného zaměstnavatele. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že v případném soudním sporu by soud rozhodoval s ohledem na konkrétní situaci, v níž by k porušení povinnosti došlo, a to na základě veškerých okolností.

Shrnutí

Byl-li váš zaměstnanec v době, kdy jste ho potkal opilého v hospodě, mimo dobu a rozsah své stanovené vycházky, domníváme se, že by se mělo jednat o zvlášť hrubé porušení povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance.

Sankcí, které proti němu nyní můžete použít, je několik. Lze snížit/neposkytnout náhradu mzdy či rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr – v případě rozvázání pracovního poměru je zde ale riziko, že se zaměstnanec bude domáhat, že porušení jeho povinností nebylo natolik intenzivní (i když je těžké si to v tomto případě představit). Ať se ale rozhodnete pro kteroukoliv možnost, nesmíte zapomenout na to, že zaměstnanci je možné udělit pouze jednu sankci.

Odpovídali  Ondřej Chlada a Kateřina Randlová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Výběr článků