Hlavní obsah

Poradna: Co s novým zaměstnancem na „neschopence“?

14. 2. 2017, 7:21

Zaměstnavatel přijme nového zaměstnance do své firmy, ale ten první den nenastoupí do práce. Co s tím lze dělat? Je možné ho jednoduše propustit? A co v případě, kdy je v dočasné pracovní neschopnosti? Jaká z toho plynou zaměstnavateli práva a povinnosti?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Uzavřeli jsme pracovní smlouvu s novým kuchařem v našem hotelu. V rámci pracovní smlouvy jsme sjednali zkušební dobu v délce jednoho měsíce. Ve sjednaný den, kdy měl nastoupit do práce, nám ovšem přišel ukázat potvrzení od lékaře o dočasné pracovní neschopnosti. Můžeme ho propustit, když neodpracoval ještě ani jednu směnu? A musíme mu něco vyplácet?

Nenastoupení do práce první den

Ač je za normálních okolností zaměstnanec pracovním právem velmi chráněn, především pak v otázce ukončování pracovního poměru, v určitých případech pamatuje zákoník práce i na zaměstnavatele. Stane-li se tedy, že nový zaměstnanec nepřijde do práce a zaměstnavatel do týdne nezjistí, že mu v tom bránila nějaká překážka, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.

POZOR: i v takovém případě však musí být dodržena písemná forma a odstoupení zaměstnanci řádně doručit.

Překážky v práci

Jiná je ale situace, kdy k tomu zaměstnanec vážný důvod má. Mezi překážky v práci spadá mimo jiné také dočasná pracovní neschopnost.

V tomto případě už je zaměstnanec pod ochranou zákona a zaměstnavatel s ním nesmí pracovní poměr ukončit bez zákonem stanovených důvodů. Ve zkušební době to bude možné nejdříve po čtrnácti dnech dočasné pracovní neschopnosti.

Náhrada mzdy – ano, či ne?

V případě dočasné pracovní neschopnosti má navíc zaměstnanec nárok na náhradu mzdy v redukované výši po dobu prvních čtrnácti dnů - vyjma prvních třech. Poté (tzn. od patnáctého dne dočasné pracovní neschopnosti) už jsou zaměstnanci vypláceny dávky nemocenského pojištění ze strany státu.

Po celou dobu dočasné pracovní neschopnosti pak musí zaměstnanec dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce (zejména místo nahlášeného pobytu a režim vycházek).

Pokud by však došlo k situaci, kdy zaměstnanec ještě vůbec nezačne fyzicky vykonávat svoji práci, nemusela by mu vůbec vzniknout účast na nemocenském pojištění, které je podmínkou pro nárok na náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem. V takovém případě by tedy zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy zaměstnanci nemusel.

Shrnutí případu

Je-li tedy váš nový zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti a dal vám to včas na vědomí, je stále vaším zaměstnancem a pracovní poměr ve zkušební době s ním bude možné rozvázat nejdříve patnáctý den.

Nevykonal-li ovšem zaměstnanec pro vás ještě žádnou práci podle pracovní smlouvy a nesplňuje podmínky pro výplatu nemocenského, nenáleží zaměstnanci ani nárok na náhradu mzdy, kterou byste mu jinak museli vyplácet.

Odpovídali Ondřej Chlada a Kristýna Veselková z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Poradna: Návrat z nemocenské

24. 1. 2017, 9:55

Každý během pracovního života onemocní a nemůže po určitou dobu pracovat. Léčení v některých případech trvá i několik měsíců. V případě dlouhodobých absencí...

Výběr článků