Hlavní obsah

Poradna: Může po mě zaměstnavatel požadovat osobní informaci, kterou mu nechci sdělit?

24. 9. 2013, 7:00

Zaměstnavatelé často po svých zaměstnancích požadují rozličné informace, které nemusí souviset s vykonávanou prací. Je nutné takové informace zaměstnavateli skutečně poskytnout?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Nedávno mě můj nadřízený požádal o to, abych mu vyplnil dotazník, kde po mně požadoval mimo jiné také údaj, zda jsem členem nějaké politické strany. Tento svůj požadavek odůvodnil tím, že naše společnost dělá průzkum mezi zaměstnanci. Má vůbec zaměstnavatel právo ode mne takovou informaci požadovat?

Poskytnutí údajů na základě zákona

Každý zaměstnavatel má právo od svého zaměstnance požadovat informace, které potřebuje k tomu, aby mohl plnit povinnosti, které mu ukládají právní předpisy nebo které vyplývají z uzavřené pracovní smlouvy a dále také informace, které bezprostředně souvisejí s výkonem práce zaměstnance.

Zákaz získávání informací

Zákoník práce však omezuje zaměstnavatele v získávání některých informací. Zaměstnavatel tak může vyžadovat od zaměstnanců informace o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech nebo trestněprávní bezúhonnosti pouze v případě, že tak stanoví zákon a nebo pokud je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, kterou zaměstnanec vykonává. Tedy například tehdy, vykonává-li zaměstnankyně práci, která je zakázána těhotným ženám. Některé informace pak zaměstnavatel nesmí vyžadovat bez výjimky. Jde o informace o sexuální orientaci zaměstnance, jeho původu, členství v odborové organizaci nebo v politických stranách a o příslušnosti k církvi.

Zaměstnavatel nemůže výše uvedené informace o svých zaměstnancích získávat ani prostřednictvím třetích osob - například od personálních nebo bezpečnostních agentur.

Shrnutí

Vždy je nutné zkoumat, zda je zaměstnavatel vůbec oprávněn danou informaci od zaměstnanců vyžadovat a v případě že ano, zda je poskytnutí dané informace povinné či dobrovolné. O této skutečnosti by vás měl zaměstnavatel informovat. Bez dalšího však lze shrnout, že váš zaměstnavatel nesmí vyžadovat informace o vašem členství v politické straně.

Odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Poradna: Buď uklidíš, nebo poletíš

10. 9. 2013, 7:00

Každý šéf se občas pozastaví nad tím, jak vypadají pracovní stoly, popř. kanceláře jeho podřízených. Mnohdy takové pracovní prostředí vypovídá mnohé...

Výběr článků