Hlavní obsah

Poradna: Může mi zaměstnavatel ze dne na den změnit mzdu?

12. 5. 2015, 7:00

Mnoho zaměstnanců se domnívá, že výši mzdy musí mít uvedenu v pracovní smlouvě. Často jsou pak překvapeni, když se údaj o mzdě z pracovní smlouvy nedozví a zaměstnavatel je o výši mzdy pouze jednostranně informuje. Ještě větší překvapení je však může čekat, pokud jim zaměstnavatel ze dne na den mzdu nečekaně sníží. Může se takto zaměstnavatel chovat a je při snižování mzdy vázán nějakými pravidly?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Pracuji u zaměstnavatele již několik let a nikdy nebyl problém s tím, že by nám nevyplácel mzdu či odměny. Minulý měsíc ale za námi přišel a sdělil nám, že všem zaměstnancům snižuje mzdu, protože se mu prý snížily tržby. Bez našeho souhlasu vydal nové mzdové výměry a má hodinová mzda klesla ze 120,- Kč na 95,- Kč. Můžu se proti tomu nějak bránit?

Sjednání/stanovení/určení výše mzdy

Mzda představuje odměnu, kterou zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za vykonanou práci. Zákoník práce zná čtyři způsoby, jak dospět k výši mzdy, a to:

• sjednáním v pracovní smlouvě nebo zvláštní dohodě o mzdě (zde bude potřeba souhlas zaměstnance i zaměstnavatele),
• sjednání v kolektivní smlouvě (zde se o výši mzdy zaměstnanců dohaduje odborová organizace a zaměstnavatel);
• stanovením mzdy ve vnitřním předpisu zaměstnavatele (zde si rozhoduje sám zaměstnavatel. Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, vnitřní předpis s ní zaměstnavatel projedná);
• určením mzdy ve mzdovém výměru (zde si zaměstnavatel rozhodne sám a zaměstnanci své rozhodnutí pouze oznámí).

Mzda musí být vždy sjednána, stanovena či určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet.

Zvyšování a snižování mzdy

Je-li mzda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednána (tj. v pracovní smlouvě či obdobné smlouvě), musí zaměstnanec se snížením/zvýšení své mzdy vždy souhlasit. Mít mzdu sjednanou ve smlouvě je proto pro zaměstnance vždy výhodnější.

Mzda stanovená vnitřním předpisem nebo určená mzdovým výměrem už tak výhodná pro zaměstnance není, protože v obou případech ji může zaměstnavatel měnit, aniž by s tím musel zaměstnanec předem souhlasit. Ale i toto rozhodování zaměstnavatele má určité limity - viz níže.

Zákonná omezení výše mzdy

Zaměstnavatel musí ve všech případech respektovat minimální mzdu a zaručenou mzdu, jejichž výši stanoví vláda svým nařízením. Minimální mzda v současné době činí až na výjimky 9.200,- Kč hrubého měsíčně, resp. 55,- Kč hrubého za hodinu práce. Zaručená mzda se podle zařazení zaměstnance do jedné z osmi kategorií pohybuje mezi 9.200 Kč až 18.400 Kč měsíčně. Pokud mzda zaměstnance těchto částek nedosáhne, má zaměstnanec nárok na doplatek.

Zaměstnavatelé jsou dále povinni při sjednání/stanovení/určení mzdy dodržovat zásadu rovného zacházení, podle které všem zaměstnancům náleží za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejná mzda. Důležitým faktorem je rovněž dodržování zákazu diskriminace – tedy zákazu zvýhodňování některých zaměstnanců na základě diskriminačního důvodu – např. věk, pohlaví atd.

Závěr

Z Vašeho dotazu rozumíme, že máte mzdu určenou mzdovým výměrem. Pokud byl nový mzdový výměr vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami, nedá se proti němu právně bránit. Pokud bude snížení dramatické, nezbyde vám než si najít jiné zaměstnání a v něm si mzdu sjednat v pracovní smlouvě, aby se podobná situace nemohla opakovat.

Odpovídal Tomáš Neuvirt z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků