Hlavní obsah

Poradna: Může mi zaměstnavatel zakázat návštěvu toalety?

20. 5. 2014, 7:00

Některá zaměstnání vyžadují po zaměstnancích nepřetržitou přítomnost a neustálý výkon práce – může jít například o zaměstnance pracující v továrně na lince, kde kvůli udržení provozu této linky musí každý beze zbytku plnit svoje úkoly. Co když ale zaměstnanec potřebuje navštívit toaletu a na chvíli tak svou práci přerušit. Může mu zaměstnavatel zakázat „si odskočit“?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Pracuji jako prodavačka v režimu krátkého a dlouhého týdne. Někdy máme směnu i 12 hodin. Zaměstnavatel nám povoluje jít na toaletu jen před začátkem a po skončení pracovní doby. Během pracovní doby si můžeme „odskočit“ jen jednou za směnu. To je ale strašně málo – raději kvůli tomu během směny nepiju, ale nyní z toho začínám mít zdravotní problémy. Může mne zaměstnavatel vůbec takto omezovat?

Bezpečnost a zdraví při práci

Každý zaměstnavatel je povinen nejen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy a za tuto práci mu platit mzdu/plat, ale také zaměstnanci vytvářet vhodné podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů.

K vhodným pracovním podmínkám bezesporu patří bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, které je ze zákona zaměstnavatel povinen pro zaměstnance vytvářet. Za součást takového bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí lze určitě považovat sociální zařízení (toalety) na pracovišti zaměstnavatele, které by mělo odpovídat veškerým hygienickým předpisům, aby mohlo být řádně používáno.

Přístup k sociálnímu zařízení

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel je také povinen vhodně organizovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti, je také povinen umožnit zaměstnancům během pracovní doby přístup na toaletu, a to dle skutečné potřeby zaměstnanců – přístup na toaletu by tak zaměstnavatel rozhodně neměl paušálním způsobem limitovat.

Zaměstnavatel by naopak měl zohledňovat i zdravotní omezení zaměstnanců a respektovat jejich případné častější návštěvy toalety v důsledku zdravotní indispozice. Protože se ale doba strávená na sociálním zařízení posuzuje jako výkon práce, měli by sami zaměstnanci využívat toaletu přiměřeně, tedy skutečně jen, když ji potřebují.

Shrnutí

I v pozici zaměstnance máte právo odejít během pracovní doby na toaletu dle potřeby. Pokud vás ve využívání toalety zaměstnavatel jakkoliv omezuje, jedná v rozporu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Omezováním však nebude požadavek zaměstnavatele, abyste návštěvu toalety ohlásila a odešla až poté, co budete na pracovišti vystřídána (nebo byl provoz jinak během Vaší nepřítomnosti zajištěn).

Nejprve proto doporučujeme obrátit se na zaměstnavatele s tím, že takovýto postup je v rozporu s právem a že by měl proto zrušit limit počtu návštěv toalety během pracovní doby. V případě, že vás zaměstnavatel bude ignorovat a bude trvat na omezeném přístupu k sociálnímu zařízení, tak se můžete obrátit na příslušný inspektorát práce či hygienickou stanici.

Odpovídali David Borovec a Jakub Lejsek, advokátní kancelář Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Výběr článků