Hlavní obsah

Poradna: Jak můžu zrušit pracovní poměr ve zkušební době?

13. 5. 2014, 7:00

Při nástupu do nového zaměstnání se často setkáte se zkušební dobou. Během ní může pracovní poměr zrušit jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec. Předmětem dnešního dotazu je, jak tímto způsobem může pracovní poměr zrušit zaměstnanec.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
V novém zaměstnání se mi nelíbí a ráda bych proto ukončila svůj pracovní poměr ještě ve zkušební době. Jenže zaměstnavatel počítá s mojí účastí na konferenci v zahraničí, která se koná za pár týdnů. Koupil mi už letenku a objednal hotel. Může po mně požadovat úhradu za tyto náklady?

Zkušební doba

Zkušební doba slouží k vzájemnému ověření vhodnosti nově uzavřeného pracovního vztahu, pracovních schopností zaměstnance i existujících pracovních podmínek u zaměstnavatele. Lze ji sjednat nejpozději v den, který je sjednán jako den nástupu do práce. Zpravidla trvá po dobu tří měsíců ode dne vzniku pracovního poměru a může trvat až šest měsíců pokud se jedná o zaměstnance, který je jmenován na vedoucí pracovní místo.

Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru a nemůže být dodatečně prodlužována. Důležité je, aby byla sjednána v písemné formě, jinak sjednaná zkušební doba je neplatná.

Kdy a jak může zaměstnanec zrušit pracovní poměr ve zkušební době

Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Musí tak ovšem učinit písemnou formou a doručit tuto písemnost zaměstnavateli. Pracovní poměr končí zpravidla dnem doručení zrušení, pokud není ve zrušení uveden den pozdější.

Vzhledem k tomu, že se vám v novém zaměstnání nelíbí, tak můžete zrušit pracovní poměr bez dalších následků, jelikož zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli pouze za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zaměstnavatel nemůže po vás žádat náhradu škody, jelikož na zrušení pracovního poměru ve zkušební době máte právo – není zde tady žádné porušení pracovní povinnost, ke kterému by se mohla škoda vázat.

Shrnutí

Zkušební doba slouží zaměstnanci především k poznání nového zaměstnání a ne vždy se jedná o poznání pozitivní. Při nespokojenosti se zaměstnáním může zaměstnanec zrušit pracovní poměr a na rozdíl od výpovědi mu neběží dvouměsíční výpovědní lhůta, tudíž už nemusí další den nastoupit do zaměstnání. Ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době se nevztahuje žádná možnost náhrady škody ze strany zaměstnavatele, tudíž z využití tohoto kroku není nutné mít obavu.

Přesto lze doporučit i v takovéto situaci obezřetný přístup a v rámci zachování dobrých mravů si nenechávat zrušení ve zkušební době na poslední chvíli. Jestliže víte, že s vámi zaměstnavatel počítá na určitou akci, a přesto hodláte pracovní poměr zrušit před touto akcí, je vhodné o tom zaměstnavatele informovat s určitým předstihem, aby si případně mohl zajistit náhradu.

Odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků