Hlavní obsah

Poradna: Musí si zaměstnanec sám koupit pracovní obuv?

23. 10. 2012, 7:00

Existují určité profese, které jsou rizikovější než jiné, například práce s chemikáliemi nebo na střechách – v takových případech potřebuje zaměstnanec k výkonu práce různé ochranné pomůcky jako pracovní oděv nebo obuv. Kdo je ale pořídí? Musí si pracovní oděv/obuv obstarat sám zaměstnanec, nebo má na ně nárok od zaměstnavatele?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Pracuji v potravinářském závodu jako noční hlídač – mou povinností je několikrát během noci projít celý areál a zkontrolovat ve skladech funkčnost mrazicích boxů. Protože po odchodu ze skladů vždycky kloužu, mám si na přání zaměstnavatele koupit speciální protiskluzovou obuv. Když si boty nekoupím, tak mě prý bude pokutovat. Má na takový postup zaměstnavatel právo?

Zajištění bezpečnosti a zdraví při práci

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance bezpečné a zdraví nezávadné pracovní prostředí a odstranit či alespoň omezit veškerá bezpečnostní rizika na svých pracovištích. Pokud některá rizika nelze odstranit, musí zaměstnavatel poskytnout svým zaměstnancům ochranné pracovní prostředky – například právě pracovní oděv a obuv.

Kdy má zaměstnanec nárok na pracovní obuv?

Na pracovní obuv nemá zaměstnanec automaticky nárok. Vždy záleží na konkrétní pozici, okolnostech, za nichž je práce vykonávána, a rizicích, které přináší. Podle zákona je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci obuv pouze, pokud pracuje v prostředí, kde boty podléhají mimořádnému opotřebení, znečištění, nebo kde by měly plnit ochrannou funkci.

Vzhledem k tomu, že během vaší směny chodíte i do velmi chladných a kluzkých skladů s mrazicími boxy, měly by vás boty chránit před vlhkem a zimou. Zaměstnavatel vás tak musí vybavit pracovní obuví a nemůže po vás požadovat, abyste si pracovní obuv obstaral sám. Nemůžete být tedy ani nijak postižen, když si pracovní obuv z vlastních prostředků nekoupíte.

Vlastnosti pracovní obuvi

Podle vykonávané práce nebo pracovního prostředí se někdy vyžaduje, aby měla pracovní obuv zaměstnance určité vlastnosti – například při práci ve skladištích by měla být obuv odolná proti propíchnutí a při práci na střechách s podpatky nebo na klínu.

Ve vašem případě by měla mít pracovní obuv hned dvě podstatné vlastnosti. Zaprvé by vás měla chránit před chladem, se kterým se setkáte, když kontrolujete ve skladech mrazicí boxy – obuv by tedy měla být řádně zateplená. Zadruhé by vás měla chránit před uklouznutím, ke kterému může snadno dojít i venku, když opustíte vlhký a studený sklad – obuv by tedy měla být také protiskluzová.

Shrnutí

Pokud oděv nebo obuv mají zaměstnance chránit, pak musí zaměstnavatel poskytovat svým zaměstnancům pracovní oděv nebo obuv. V případě, že zaměstnavatel zaměstnance nevybaví pracovní oděvem/obuví, nemůže vyžadovat, aby si je opatřil sám zaměstnanec. I kdyby mohl pořízení pracovní obuvi po zaměstnanci požadovat, nesměl by jej za porušení takové povinnosti pokutovat, protože to zákon výslovně zakazuje.

Odpovídali  David Borovec a Lucie Hořejší z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků