Hlavní obsah

Poradna: Konec rodičovské a nespolupracující zaměstnavatel

30. 8. 2016, 7:04

Návrat do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené může pro rodiče znamenat jak velké těšení, tak řadu stresových momentů. Zákoník práce poskytuje vracejícím se zaměstnancům a zaměstnankyním pečujícím o malé děti poměrně silný stupeň ochrany, zaměstnavatelům tak stanoví jasné mantinely jejich jednání. Na co má tedy právo zaměstnanec vracející se z rodičovské dovolené a jaké jsou odpovídající povinnosti zaměstnavatele?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
V září tohoto roku bych měla nastoupit zpět do práce po rodičovské dovolené, ale zaměstnavatel nijak nereaguje na výzvy ohledně mého návratu. Ráda bych se dozvěděla, kdy je zaměstnavatel povinen mi sdělit, zda pro mě má či nemá místo. Pokud ho nebude mít, měla bych dát výpověď já? A budu mít právo na odstupné? Prosím o radu, co v této situaci dělat.

Nárok vracejícího se zaměstnance

V souladu se zákoníkem práce má zaměstnanec vracející se z rodičovské dovolené nárok na zařazení na pracovní pozici, která odpovídá jeho pracovní smlouvě.

Nemusí tedy jít přímo o původní „židli“, jako je tomu při návratu z mateřské dovolené, ale zároveň musí být nová „židle“ zaměstnance v souladu s obsahem jeho stávající pracovní smlouvy, především co se týče druhu práce, mzdy, pracovní doby, nebo třeba toho, zda je smlouva uzavřena na dobu určitou či na neurčito.

Pokud zaměstnavatel nemůže navrátivšímu se zaměstnanci přidělovat práci dle pracovní smlouvy a pokud se obě strany nedohodnou na její úpravě či změně, vznikne překážka v práci na straně zaměstnavatele, za kterou bude zaměstnanci náležet náhrada mzdy po celou dobu trvání tohoto stavu.

Výpověď z důvodu organizačních změn

Pokud v průběhu rodičovské dovolené zaměstnance dojde u zaměstnavatele ke změnám v organizační struktuře a zaměstnancova pozice bude zrušena, může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem po jeho návratu z rodičovské dovolené výpovědí z důvodu tzv. organizačních změn, nejčastěji spočívajících v zaměstnancově nadbytečnosti.

Tohoto postupu ovšem nesmí být využíváno účelově – nelze tedy zaměstnancovu pozici zrušit jen „na oko“ a následující den ji obsadit někým jiným.

Při výpovědi z organizačních důvodů poběží oběma stranám klasická výpovědní doba a zaměstnanci bude náležet odstupné ve výši až trojnásobku průměrného měsíčního výdělku (podle délky jeho pracovního poměru u zaměstnavatele).

Shrnutí

Při návratu do zaměstnání z rodičovské dovolené rozhodně není povinnost si zjišťovat, zda pozice náhodou nebyla zrušena a zda pro vás bude mít zaměstnavatel práci. Rovněž není povinné dávat zaměstnavateli výpověď nebo řešit ukončení pracovního poměru jakýmkoli jiným způsobem.

V tomto směru bychom vám doporučili přijít v den plánovaného návratu do práce (předtím zaměstnavatele ještě jednou prokazatelně, nejlépe písemně, informovat o svém návratu) a požádat zaměstnavatele o přidělování práce v souladu s vaší pracovní smlouvou.

V případě, že vám zaměstnavatel práci přidělovat odmítne, budete mít nárok na náhradu mzdy z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Pokud vaši pozici zaměstnavatel v průběhu vaší rodičovské dovolené zrušil, je povinen vás o tomto kroku informovat a následně s vámi pravděpodobně rozváže pracovní poměr, a to buď výpovědí z důvodu organizačních změn, nebo dohodou ze stejného důvodu. V obou případech vám bude náležet odstupné.

Odpovídali Nataša Randlová a Daniel Oborák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Poradna: Státní svátek a čerpání dovolené

16. 8. 2016, 7:18

Na svátky a dovolenou se těší snad každý z nás. Pro zaměstnance tyto dny obvykle představují vítané volno, které mohou využít k trávení příjemného času bez...

Výběr článků