Hlavní obsah

Poradna: Kdo platí zkoušky a školení aneb Zase se musím učit!

6. 3. 2012, 7:00

Už jste na svém pracovním stole od zaměstnavatele někdy našli účet za školení, kterého jste se účastnili? Máte obavy z výdajů spojených se zkouškou, kterou nezbytně potřebujete k výkonu vašeho zaměstnání? Dnes si vysvětlíme, jak je to s hrazením nákladů právě v případě nejrůznějších zkoušek a školení pro zaměstnance.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Chtěla bych se zeptat, jestli má zaměstnavatel právo chtít po zaměstnancích, aby si z vlastních peněz hradili školení a zkoušky, které jsou stanovené zákonem? Vždycky jsem měla za to, že takové záležitosti platí firma. Zaměstnavatel po nás chce všechno uhradit, přitom kolegové z jiné agentury zkoušky skládají na náklady jejich firmy. Má na toto zaměstnavatel právo nebo by tyto povinné zkoušky měl hradit za nás?

Péče zaměstnavatele o odborný rozvoj zaměstnanců

K široké paletě povinností, které zákon stanoví všem zaměstnavatelům, patří i péče o odborný rozvoj jeho zaměstnanců. Pod tímto pojmem si můžeme představit např. zaškolení a zaučení nových zaměstnanců, různá školení a kurzy, kterých se zaměstnanci účastní v průběhu pracovního poměru, či umožnění studia při práci.

Z vašeho dotazu nevyplývá, zda jsou zákonem požadované zkoušky a školení, které popisujete, nezbytnou součástí vaší kvalifikace, díky které můžete své zaměstnání vykonávat, nebo zda je musíte podstupovat v průběhu zaměstnání k ověření či doplnění vzdělání.

Školení a zkoušky, které je třeba absolvovat jako nezbytnou podmínku k výkonu zaměstnání

Existují povolání, k jejichž výkonu právní předpisy požadují úspěšné složení příslušné zkoušky nebo zvláštní znalosti. Pokud zaměstnavatel přijme nového zaměstnance bez potřebné kvalifikace, je podle zákoníku práce povinen zajistit jeho zaškolení či zaučení – tedy složení příslušné zkoušky či účast zaměstnance na školení; obojí je považováno za výkon práce a zaměstnanci za ně náleží mzda.

Pokud zaměstnanci vzniknou jakékoliv výdaje, tedy například poplatek za vykonání zkoušky nebo kurzovné, je povinen je hradit zaměstnavatel, tyto náklady není možné přenést na zaměstnance.

V této souvislosti mnohdy vyvstane otázka, co dělat se zaměstnancem, který potřebnou zkoušku nesloží. Pokud by se tak stalo, je na zaměstnavateli, zda dotyčnému zaměstnanci umožní opakování zkoušky, nebo využije možnosti dát mu výpověď z důvodu nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce.

Školení a zkoušky, které je třeba absolvovat během trvání pracovního poměru

Během trvání pracovního poměru je zaměstnanec povinen soustavně prohlubovat svoji kvalifikaci, tedy průběžně ji doplňovat, udržovat a obnovovat. Právě v souvislosti s prohloubením kvalifikace může zaměstnavatel nařídit nejrůznější školení.

Takto strávený čas posuzujeme jako výkon práce, za který náleží mzda. Veškeré spojené náklady je ze zákona povinen hradit zaměstnavatel, tedy ani v tomto případě není možné, aby jejich zaplacení požadoval po vás. Zaměstnanec se může pouze výjimečně podílet na nákladech vzniklých za finančně náročnější školení a zkoušky, avšak jen tehdy, pokud účast na nich sám výslovně požaduje.

Shrnutí

Ať už jsou zkouška či školení, které musíte absolvovat, nutným předpokladem pro to, abyste začala pracovat na nové pozici, nebo je zákon nařizuje v rámci doplnění či ověření vaší kvalifikace, zaměstnavatel po vás nemůže vyžadovat jejich zaplacení. Situace by byla odlišná pokud by školení přímo nesouviselo s výkonem vaší práce a účastnila byste se ho pouze z vašeho zájmu.

Odpovídaly Romana Kaletová a Kateřina Beňasová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků