Hlavní obsah

Poradna: Může mi zaměstnavatel změnit směny ze dne na den?

15. 7. 2014, 7:00

Vědět, kdy má směnu a kdy tedy musí jít do práce, je pro každého zaměstnance zcela základní informace. Podle rozvržení směn ví, kdy bude pracovat a kdy si naopak může plánovat jiné aktivity ve svém volném čase. Co ale může zaměstnanec dělat, když mu zaměstnavatel směnu zničehonic změní? A jak dlouho dopředu musí zaměstnavatel o změně směny informovat?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Ráda bych se zeptala, jak dlouho dopředu mi musí dát zaměstnavatel vědět, že mi změnil mé volno na směnu. O víkendu probíhala přestavba prodejny, takže list se směnami nebyl na svém místě. V neděli ve večerních hodinách jsem se pak dozvěděla, že se mi pondělní volno změnilo na odpolední směnu. Mohl mi takto změnit směnu ze dne na den?

Pracovní doba a rozvrh směn

Pracovní dobou se rozumí čas, po který je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. Podle zákona je na zaměstnavateli, aby zaměstnanci určil začátek a konec směn a jejich rozvržení na jednotlivé dny. Za tímto účelem musí zaměstnavatel vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby.

S rozvrhem musí zaměstnavatel zaměstnance seznámit, a to nejpozději 2 týdny předem (pokud se nedomluví se zaměstnancem jinak). Stejně tak ho musí seznámit i s jakoukoliv změnou rozvrhu.

Ze dne na den tedy zaměstnavatel bez souhlasu zaměstnance směny změnit nemůže. Navíc v případě, že by se zaměstnavatel se zaměstnancem na rozvržení pracovní doby dohodl v pracovní či jiné smlouvě, nebylo by možné jej změnit jednostranně vůbec, jen na základě vzájemné dohody.

Práce přesčas

V případě, že by bylo nutné, aby zaměstnanec pracoval i mimo rozvržené směny, může mu zaměstnavatel z vážných provozních důvodů nařídit práci přesčas, nebo se s ním na práci přesčas dohodnout.

Práci přesčas je možné vykonávat jen výjimečně. Pokud ji ale zaměstnavatel nařizuje, musí respektovat dny pracovního klidu, tedy svátky a dny nepřetržitého odpočinku v týdnu (například u zaměstnanců pracujících od pondělí do pátku připadají tyto dny na sobotu a neděli).

Na dny pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci práci přesčas jen k výkonu nutných prací, které nelze provést jindy (například naléhavé opravné práce, inventury nebo práce v dopravě či zdravotnictví). Pokud se nejedná o uvedené práce, musí se zaměstnavatel a zaměstnanec na takové práci přesčas dohodnout.

Shrnutí

Pokud jste se se zaměstnavatelem nedomluvila, že budete se změnou rozvrhu pracovní doby seznamována v kratší době, nemůže vám zaměstnavatel směnu změnit ze dne na den, ale musí vás o změně písemně informovat alespoň 14 dní předem.

Kdyby se však jednalo o výjimečnou situaci, zaměstnavatel by vám z vážných provozních důvodů a za splnění zákonných podmínek mohl nařídit práci přesčas.

Odpovídali Michal Peškar a Linda Holanová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Poradna: S agenturními zaměstnanci jinak?

1. 7. 2014, 7:00

Mnoho společností v České republice využívá služeb agentur práce, aby jim dodaly potřebné zaměstnance jako pracovní sílu. Typicky v případech, kde je vysoká...

Výběr článků