Hlavní obsah

Odborníci z Univerzity Palackého upozornili na katastrofální životní styl dětí

19. 5. 2012, 10:26
Novinky, pro

Na katastrofální životní styl dětí upozornili odborníci z Fakulty tělesné kultury (FTK) Univerzity Palackého v Olomouci. Důležitý mezinárodní dokument „Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků“, na kterém se FTK zásadně podílela, odpovídá na otázky, jaké stravovací a pohybové návyky mají školáci.

Článek

Na nedostatečnou úroveň pohybové aktivity a sedavý životní styl způsobující vznik civilizačních onemocnění upozornili akademici z  FTK přímo v Poslanecké sněmovně. Výsledky dlouhodobého výzkumu představili na semináři „Pohyb, zdraví a sport ve 21. století“ ve čtvrtek 17. května.

„Po únorovém vystoupení v Senátu ČR se Fakulta tělesné kultury UP již podruhé v tomto roce dostala na parlamentní půdu. Účelem setkání bylo zahájit veřejné diskuze zákonodárců se zástupci odborné veřejnosti na téma podpory pohybové aktivity. Prostřednictvím veřejné diskuze chceme přispět k řešení problémů, které jsou se současnou nízkou úrovní pohybové aktivity spojeny,“ uvedl děkan FTK UP Zbyněk Svozil.

Fyzická zdatnost dramaticky klesá

Nedostatečná úroveň pravidelné pohybové aktivity a sedavý životní styl jsou jedny z klíčových faktorů pro vznik tzv. civilizačních onemocnění, která způsobují 63 % úmrtí na světě. „Pohybová aktivita dospělé i dětské populace v České republice klesá, objektivně se zhoršuje fyzická zdatnost populace, dramaticky u dětí,“ dodal Svozil.

České děti tloustnou

Autoři národní zprávy zmapovali množství témat: vedle základních sociodemografických ukazatelů to jsou specifické oblasti chování, které mají vztah k tělesnému a duševnímu zdraví dětí: kouření, užívání alkoholu a léků, zdravotní a psychosomatické obtíže, výživa a stravovací zvyklosti, pohybové a volnočasové aktivity, rodina a úrazy. Výzkumu se zúčastnilo 94 škol z celé republiky. Dotazník vyplnilo 5686 respondentů – dětí mezi 11 a 15 lety.

„Hlavním smyslem studie je poskytovat vědecky podložená data pro politické rozhodování v oblasti životního stylu a zdraví. Řada dat nevyznívá pro české školáky a jejich zdraví příliš příznivě. Děti se s rostoucím věkem stále méně pohybují, přestávají sportovat a tráví stále více času u televize a počítače. Také klesá konzumace zeleniny a ovoce, nárůst naopak pozorujeme u nezdravých potravin. Důsledky takového chování můžeme pozorovat již dnes. Česká republika je jednou ze zemí se značně vysokým výskytem nadváhy a obezity,“ zdůraznil Michal Kalman, hlavní řešitel studie za ČR.

Reklama

Výběr článků