Hlavní obsah

Ochránci přírody vypustili do řeky Kamenice osm tisíc malých lososů

24. 11. 2009, 11:13 – Jetřichovice
Právo, Petr Kotek

Zaměstnanci Správy NP České Švýcarsko za pomoci kolegů z partnerských organizací vysadili do řeky Kamenice osm tisíc malých lososů. Cílem akce je navrácení dříve již zcela vyhubeného lososa obecného (Salmo salar) do přírody Českého Švýcarska.

Článek

Podzimní vysazování odrostlejších ryb o velikosti zhruba 10 centimetrů, které doplňuje pravidelné jarní vypouštění lososího plůdku, se poprvé uskutečnilo v loňském roce.

„Z vědeckého pohledu byl celý proces návratu lososů důkladně prozkoumán, rizika ale zůstávají v rovině mechanických a lidských zásahů,“ říká ředitel Národního Parku České Švýcarsko Pavel Benda.

„Naším hlavním cílem je ochrana přírody, ve které patří návratu druhů významné místo. Ta vychází z odpovědnosti, kterou by měl vnímat každý z nás. V tom také vidím edukativní aspekt celého dlouhodobého projektu, který je velmi inspirativní i pro jiné oblasti,“ říká Benda.

Program zaměřený na reintrodukci lososů do našich vod běží od roku 1998, ochránci přírody  už několikrát zaznamenali návrat těchto tažných ryb. „Jedná se takřka o učebnicový příklad, jak obtížné je napravit škody na přírodním prostředí, které člověk v minulosti způsobil během velmi krátké doby,“ upozorňuje Benda.

Lososy vyhubily vodní stavby

K vyhubení lososů vedly především nevhodné vodní stavby znemožňující jejich návrat do domovských vod, v souběhu se znečištěním řek. O nápravu od roku 1998 usiluje Český rybářský svaz.

Po vzniku národního parku v roce 2000 se Správa NP České Švýcarsko do původně desetiletého programu rybářského svazu zapojila. Program přináší své výsledky v podobě návratu lososů, jejich populace však ještě není dostatečně silná, aby bylo možné program přerušit. Proto Správa NP České Švýcarsko hledá cesty, jak jej dále rozvíjet a financovat.

Letošní podzimní vysazování malých lososů financuje Správa NP České Švýcarsko dílem z vlastních prostředků, dílem také z prostředků poskytnutých dárci z podnikatelské sféry. K pokračování projektu přispěje také partnerství, které Správa NP České Švýcarsko uzavřela s firmou King Oscar a která podpoří program nejen finančně, ale také marketingově.

Díky tomuto partnerství se poprvé bude do projektu moci zapojit i veřejnost, která získá možnost prostřednictvím DMS zpráv lososy adoptovat.

Finanční náklady na podzimní vypouštění lososů se pohybují ve výši 200 tisíc Kč. Správa NP České Švýcarsko se na financování podílí zhruba 60 procenty, zbývajících 40 % poskytli dárci z firemního sektoru.

Reklama

Související témata:

Výběr článků