Hlavní obsah

Obory budoucnosti: informační a komunikační technologie v lékařství nebo průmyslový design

25. 2. 2016, 12:36
Novinky,

Vedle tradičních oborů, jako je právo, ekonomie či strojírenství existují i další perspektivní obory budoucnosti, které se vyplatí studovat. Informační a komunikační technologie v lékařství propojují svět lékařů a nemocnic s pacienty pomocí telemedicíny, nanotechnologie léčí rakovinu a průmyslový design nabízí konkurenční výhody pro firmy. Studenti těchto oborů se uplatnění bát nemusí.

Foto: ICTM

Ilustrační foto

Článek
Informační a komunikační technologie v lékařství (ICTM)

Smartwatch, telemedicína, multifunkční biotelemetrické zařízení k inteligentnímu on-line monitorování fyziologických parametrů člověka. To jsou jen příklady několika produktů či systémů, u jejichž vývoje budou stát budoucí studenti ICTM. Informační a komunikační technologie v lékařství aspirují na jeden z nejperspektivnějších oborů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, který se letos poprvé otevírá.

Kromě nezbytné teorie je obor zaměřen hodně prakticky – již od prvního ročníku budou studenti pracovat na reálných výzkumných projektech, aby získali co nejvíce zkušeností pro praxi.

Ty nejlepší čeká zapojení do projektů partnerských institucí i na výměnné pobyty již během bakalářského studia. Jedná se především o Norský národní institut pro telemedicínu a integrovanou péči.

Kde studovat ICTM:

 • ČVUT – fakulta biomedicínského inženýrství
 • VUT – fakulta biomedicíny
Foto: ICTM
Biochemie

Ústav organické chemie a biochemie usiluje o nejšikovnější studenty už během jejich studia. Pokud se však absolventi biochemie po studiu nechtějí věnovat práci na akademické půdě, mohou začít pracovat ve farmaceutických nebo biotechnologických firmách.

Skutečné objevy se ale podle ředitele biotechnologického ústavu Zdeňka Hostomského dějí v malých firmách, kde se tolik netlačí na výsledek.

Kde studovat biochemii:

 • JČU – přírodovědecká fakulta
 • MU Brno – přírodovědecká fakulta
 • UK Praha – farmaceutická fakulta v Hradci Králové, přírodovědecká fakulta v Praze
 • UP Olomouc – přírodovědecká fakulta
 • VŠCHT – fakulta potravinářské a biochemické technologie
Průmyslový design

Dříve se produktový design pokládal za něco finančně nedostupného. Jan Dědek z Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v  Liberci se domnívá, že se u nás tento přístup postupně mění.

„Design je nejdůležitější pro firmy, které chtějí vyvážet svoje zboží a které pomalu začínají hledat produktové designéry,” tvrdí Jan Čapek z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Podle Stanislava Hanuše z Fakulty architektury ČVUT je průmyslový design významnou konkurenční výhodou.

Kde studovat design:

 • ČVUT – fakulta architektury
 • VUT – fakulta výtvarných umění
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • TUL Liberec – fakulta umění a architektury
 • UTB Zlín – fakulta Multimediálních komunikací
 • ZČU – Ústav umění a designu
Nanotechnologie

„Technologie dospěly do stadia, kdy je možné manipulovat s materiály v řádech nanometrů,” vysvětluje Miroslav Černík z katedry nanotechnologie na Technické univerzitě v Liberci.

Výsledky tohoto oboru mohou pomoci i při léčbě rakoviny, AIDS nebo čištění odpadních vod.

„Další oblastí jsou nanovlákna, jejichž průměr se pohybuje lehce nad sto nanometry. Díky velmi jemnému povrchu se dají dobře využít jako filtrační nebo katalytické materiály,” dodává Černík.

Kde studovat nanotechnologie:

 • TUL v Liberci – fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • UJEP – přírodovědecká fakulta
 • UP Olomouc – přírodovědecká fakulta
 • VŠB – TU Ostrava, univerzitní studium
 • VŠCHT – fakulta chemické technologie, fakulta chemicko-inženýrská
 • VUT v Brně – fakulta strojního inženýrství

Reklama

Související články

Výběr článků